top of page

Kaal kruis, leë graf!


Jesus se aardse roete het doodgeloop in ’n kruisdood. Sy ontmaskering van godsdienstiges se doodsheid en sy omgee vir onreines het Hom baie ongewild gemaak in die kringe van die maghebbers. Nogtans het Jesus se radikale boodskap van God se koninkryk sondaars, verlorenes en randfigure se harte op elke plek diep aangeraak. Dit het die godsdienstige elite baie ontstel. Hulle het besluit sy mond moes stilgemaak word. Jesus moes gewelddadig van die toneel af verwyder word. Nee, dit was nie die plaaslike mafia of die dwelmbase wat dit besluit het nie; dit was “jolly goeie godsdienstige omies” wat afgeteken het op Jesus se kruisdood. Maar selfs die vloekhout van Golgota kon Jesus nie stilkry nie. Sy liefde vir God se gunsteling mense wat op hoopverloor se vlakte uitkamp en wat in sondes vasgevang is kan nie deur ’n kruisdood stilgemaak word nie. Daarom is daar anderkant die kruis ook ’n leë graf. Toe Jesus sy gees oorgegee het aan sy Vader, was dit nie sy swanesang nie. Jesus het die dood getroef. Hy het die hekke van die doderyk oopgebreek. Jesus is die Here. Alle mag in die hemel en op aarde is nou Syne. Prys sy Naam.


bottom of page