• deur Stephan Joubert

God se liefde het ’n Naam en ’n lyf


Jesus het die wêreld vir altyd andersom laat draai- hierdie einste Man wat geen boek geskryf het nie, geen land bestuur het nie, geen aardse weermag rondom Homself versamel het nie, en geen politieke of ekonomiese mag opgeëis het nie. Jesus se dissipels was eenvoudige mense, en sy aanhangers het uit sondaarskringe gekom. Sy vyande het hom as die duiwel in lewende lywe beskryf, maar sy navolgers het geweet en bely Hy is die Messias, die Seun van God. Met sy woorde het Jesus die bose magte laat vlug en siekte hok geslaan. Selfs die wind en die see het geluister wanneer Hy praat. Maar Jesus se grootste daad ooit was toe Hy Homself as weerligafleier aan ’n kruis buitekant Jerusalem namens ons almal opgeoffer het. Terwyl die godsdienstiges hardop gejuig het oor sy dood, het Jesus die telbord van die heelal daar vir altyd verander. By Golgota het Hy God se hart vir hierdie wêreld van ons op 'n vreemde, maar beslissende manier gewys. Aan die kruis sien ons hoe lyk die liefde van God in lewende lywe. Aan die kruis sien ons dat dit God alles kos. Daarom dat ons met diep dankbaarheid elke dag in Sy nabyheid leef.


© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: