top of page

Ontmoet Hom deur stil word voor sy Woord


“Hoe kan ek God deur die Gees en sy Woord hoor?”, is ‘n vraag wat dikwels gevra word. Natuurlik is daar verskillende metodes wat vir verskillende mense kan werk. Tog wil ek jou voorstel aan die Lectio Divina-metode. Jy sal vind dat wanneer jy dit volg, jy elke dag ‘n verrassende nuwe boodskap uit sy Woord kan kry:

  1. Maak elke dag tyd om op ‘n spesiale jou-en-God-plek stil te raak.

  2. Sit rustig, haal lekker diep asem en stel jou in om God se stem te hoor.

  3. Haal rustig asem: Asem in en laat toe dat die Gees in jou vloei. Asem uit en gee aan God alles wat op jou hart is. Gee met die asemteue wat jy uitasem vir Hom jou dankbaarheid, bekommernis, pyn, vreugde, verwagtinge, ander mense ... alles wat jy wil.

  4. Haal so asem totdat jy voel dat jy leeg is en gereed is om vol gemaak te word met die Gees.

  5. Lees nou die gedeelte uit sy Woord, word stil en dink daaroor. Luister ... Onthou jy lees omdat jy op soek is na ‘n ontmoeting met God.

  6. Lees dit weer, hoor wat Hy sê en praat met Hom daaroor.

  7. Lees dieselfde teks ‘n derde keer en onderstreep of skryf die dinge neer wat God vir jou daardeur sê. Word nou stil en bid daaroor.

God wag om jou te ontmoet. Is jy gereed vir Hom?

Here, ek wil U hoor.


bottom of page