top of page

Talking with your kids about God [resensie]


Jou kind word by die skool, deur televisie en sosiale media, boeke asook gesprekke met tydgenote blootgestel aan ‘n wêreld wat tot ‘n groot mate godloos is. Ons lewe immers in ‘n sekulêre wêreld waar godsdiens uitgeskuif word tot die persoonlike lewe van die groep mense wat hulle daaraan steur. Verby is die tyd dat alles met Skriflesing en gebed geopen is en dat die beheerliggaam slegs ‘n onderwyser aanstel wie se lewe die tekens van die Christelike geloof gedra het.

Indien jy dus as ouer belang stel dat jou kind die Here eerstehands leer ken, sal jy nie op die skool of selfs die kerk kan staat maak om dit aan jou kind oor te dra nie. Ons sal self daardie verantwoordelikheid op ons moet neem. En in gevalle waar jy jou kinders tuis onderrig, is dit selfs nog dringender. In elk geval dra ‘n mens geloof eers effektief oor wanneer jy die rolmodel word wat ‘n verhouding met die Here eerstehands demonstreer.

Hier het jy ‘n boek wat jou as ouer of leier van ‘n jeuggroep of huiskerk toerus om juis dit te doen. Die boek is ‘n leerervaring vir die leser, wat haar of hom in staat stel om relevante inligting met die kind(ers) in die huis of groep te deel. Met ander woorde, die boek verryk jou kennis en laat jou nadink, sodat jy op die einde dit ook met jou kind kan deel. En die inligting in die boek is van so ‘n aard dat dit jou met verwondering en entoesiasme oor God en sy openbaring vervul sodat jy dit met ander wíl deel.

Die boek handel oor die bestaan van God, waar wetenskap inpas in ‘n wêreld wat deur God geskep is, wat die aard van God is, wat dit beteken om in God te glo en watter verskil dit maak wanneer jy in Hom glo. Onder elke afdeling is daar dan verskeie vrae wat bespreek word. Onder die laaste afdeling, die verskil wat God maak, is daar byvoorbeeld die vrae: wat is die betekenis van lewe? Het ons regtig ‘n vrye wil? Wat behoort ons met ons lewens te doen? Wat is ons verantwoordelikheid teenoor ander mense? Hoe maak ons sin van boosheid? En wat beteken die hoop waarvan die Bybel praat?

Ek hoop dit gee jou ‘n idee van hoe relevant die inligting in dié boek is en hoe verrykend dit vir ‘n leser is. En dan die uiteindelike doel: as jy as ouer toegerus is, kan jy effektief met jou kind praat en ‘n nuwe wêreldbeeld vir jou kind skep. En as jou kind met vrae vorendag kom waarmee haar of sy wêreld die kind gekonfronteer het, is daar ‘n goeie kans dat jy ook toegerus is om dit te antwoord.

‘n Puik boek wat elke gelowige ouer en jeugwerker onder oog behoort te kry. Belê daarin; dit is die beste belegging wat jy in jou kind se lewe kan maak, om jou kind aan die Here voor te stel!


bottom of page