top of page

Sommige dinge neem eenvoudig tyd...


Die een ding wat soveel mense getref het met Billy Graham se afsterwe ‘n paar weke gelede is die wye, omvangryke en standhoudende impak wat sy lewe gehad het. Betuigings van respek vir sy lewe het gekom van oral oor en vanuit ‘n wye spektrum van agtergronde. Die huldeblyke het gestroom van heinde en verre: passievolle gelowiges wat deur sy lewe geraak is tot selfs by sekere nie-gelowige mense wat (al sou hulle nie saamstem met die inhoud van Graham se boodskap nie) ‘n buitengewone waardering gehad het vir die integriteit van Graham se bediening. Selfs gelowige mense wat nie self met sy styl van doen sou saamgaan nie het sy lof besing.

Dis ook asof die impak van sy menswees al hoe meer toegeneem het na die einde van sy lewe toe, ten spyte van die feit dat hy vir lank nie meer openbare optrede gedoen het nie. Sulke standhoudende invloed word nie altyd by alle goeie leiers beleef nie. Min leiers het soveel guns by so ‘n wye gehoor. Wat veroorsaak sulke geweldige vrug wat skynbaar eksponensieel toegeneem het soos wat Billy ouer geraak het? Kenners sê sulke tipe invloed en guns kom nie van iemand se geweldige gawes, talente of retoriese vermoëns nie. Mense met baie talent maak aanvanklik vir ‘n kort tydjie ‘n impak maar dan verdwyn hulle weer in die niet.

Kenners sê die Billy-Graham-tipe invloed en guns kom deur dat iemand vir baie lank, konsekwent en getrou die dieselfde boodskap praat en leef sonder ophou. Die Bybel noem dit volharding.

“Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en om te ontvang wat Hy beloof het” (Hebreërs 10:36).

Daar is natuurlik ook sekere korttermyn aksies wat wondere verrig en ook vrug lewer. Maar werklike, diepgewortelde en permanente invloed, impak en guns kom slegs deur met integriteit vir ‘n leeftyd lank aan te hou met die dieselfde (regte) dinge.

  • Wil jy die beste soort vrug in jou lewe sien? Hou aan en hou uit!

  • Wil jy eksponensieel groei beleef in jou eie verhouding met God en mense? Moenie opgee nie. Nooit nie!

  • Bid jy dat jou kind die Here sal ontmoet? Moet nooit ophou nie. Hou aan tot op die dag wanneer jy jou laaste asem uitblaas.

“Volharding is wat julle nodig het…”

Sommige vrug kom slegs deur volharding. Sommige goeie dinge gebeur slegs wanneer iemand se karakter die toets van tyd deurstaan het en wanneer die tyd daarvoor ryp is. Groot, skaduryke bome wat ‘n rusplek bied vir ander neem jare om tot wasdom te groei. Eugene Peterson praat van ‘n “long obedience in the same direction”. Die tipe gehoorsaamheid wat ‘n samelewing vir die Here beïnvloed neem tyd en soms neem dit báie tyd! Dan moet ons egter nie moedeloos word nie. Sommige mense gee eenvoudig net te gou op. Hulle verander hulle lewensrigting of wyk af van die Here se pad af. Billy Graham se ongeëwenaarde invloed is egter teweeg gebring omdat mense hom vertrou het na al die jare van konsekwente getrouheid aan die Here en sy aanhoudende toewyding. Hy het inderdaad volhard.

En wanneer ons dan wel moeg of moedeloos word? Dan lig ons eenvoudig ons oë op na die Man van Nasaret. Billy Graham het immers sý voorbeeld gevolg. Jesus was van sy kinderdae af bewus daarvan dat Hy geroep is, dat God Hom gestuur het en dat Hy sy lewe moes gee as ‘n losprys vir baie. Onverskrokke, vasbeslote en met volharding het Jesus aangebeur, deur die donkerte en pyn van die kruis tot in die lig anderkant uit.

In The Message word Jesus se voorbeeld van volharding treffend verwoord (Hebreërs 12:2-3):

Strip down, start running—and never quit!... Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we’re in. Study how he did it. Because he never lost sight of where he was headed—that exhilarating finish in and with God—he could put up with anything along the way: Cross, shame, whatever. And now he’s there, in the place of honor, right alongside God. When you find yourselves flagging in your faith, go over that story again, item by item, that long litany of hostility he plowed through. That will shoot adrenaline into your souls!


bottom of page