top of page

Vanaf goeie bedoelings tot verantwoordelike geloofsroetes


Goeie bedoelings is nie ’n etiese beginsel nie. Net omdat jy iets goed bedoel, is dit nie outomaties reg nie! Nee, dit beteken nie jy moet nou al jou goeie bedoelings laat vaar nie. Sorg net dat jou goeie bedoelings korreleer met Bybelse beginsels. Jou goeie bedoelings moet omgeskakel word in geloofsdade, daardie soort wat pas by mense wat die Here van harte dien. So nie, is die Bybel eintlik maar net ‘n handige “get out of jail free” kaartjie in jou lewe om enige goeie bedoelings mee te regverdig. Dan kan jy eintlik doen wat jy wil en na die tyd sê jy het dit darem goed bedoel. Moenie dit doen nie. Verskuif vanaf goeie intensies na ’n praktiese geloof. Oordink die Here se Woord dag en nag soos wat Psalm 1 leer, en pas dit met oorleg en wysheid in jou lewe toe. Moenie die Bybel as ’n baksteen gebruik om ander mense mee seer te maak nie, maar as ‘n sakdoek om hulle trane mee af te droog. Sorg dat die Woord die lamp vir jou voete en die lig vir jou pad is. Leef jou geloof prakties uit.


bottom of page