top of page

Wat kan ek vir die Here beteken?


“Ek wat so arm is, hoe kan ek ooit iets vir die Here beteken?” Ek hoor sulke opmerkings gereeld. Te veel kere verwar diegene wat dit vra hulle diens aan die Here met aardse middele. Hulle dink hulle moet eers iets op hulle naam hê voordat hulle iets vir ander mense kan doen. Fout! Die meeste hulp, omgee en daarwees kos nie geld nie. Dit kos wel tyd, energie en karakter. Bedoelende, dit vra onsself, nie ons geld nie. Dit vra ons bereidheid om onsself te gee. Christus bereken nooit dit wat ons beteken vir ander mense in geldelike terme nie. Kyk maar na sy eie aardse roete. Jesus het ons nie met geld of hemelse skatte kom loskoop nie. Nee, Hy ag mense se waarde so hoog dat Hy bereid was om sy eie lewe op te offer om ons vir altyd in sy teenwoordigheid te mag hê. Ons waarde voor God is gelykstaande aan Christus se eie lewe. Hy het sy hemelse vryheid vir ons opgeoffer in ruil vir ons sondes en gemors. Ons het ewige waarde vir Hom. Dink net wat sal gebeur as ons ander mense se waarde so hoog begin ag soos wat Jesus ons elkeen ag. Dan sal ons hulle weer met respek behandel en hulle integriteit verdedig in hulle afwesigheid. Dan sal ons vredemakers wees wat versoening tussen mense bring. Dan sal ons die land in die regte Rigting help draai. Kom ons doen dit ook hier in Kersfeestyd


bottom of page