top of page

The Baker Illustrated Guide to the Bible [resensie]


J. Daniel Hays & J. Scott Duvall. The Baker Illustrated Guide to the Bible: A book-by-book companion. Baker Books. 2016

‘n Mens kry al meer Christene wat belang stel daarin om die Bybel ernstig te bestudeer, is my persepsie. Om dit te kan doen, benodig hulle betroubare en geskikte hulpbronne. Benewens ‘n goeie Studiebybel, waarvan daar talle op die mark beskikbaar is, bied dié boek ‘n gawe hulpmiddel om talle historiese, kulturele, sosiale en ekonomiese aspekte van die Bybel en Bybelse tye te belig.

Dit is ‘n baie mooi boek met talle volkleurfoto’s op elke bladsy en uiters interessante inligting wat jou die boek op enige plek laat oopmaak en begin lees. Tog bied die boek ook ‘n oorsig oor die Bybelse boeke wat een vir een behandel word.

Die boek begin met ‘n artikel, waaroor gaan die Bybel? Daarna verduidelik dit vir jou hoe die Bybel georganiseer is.

Elke behandeling van ‘n Bybelse boek bevat dieselfde belangrike opskrifte: wat is die sentrale lering in die boek, watter verse leen hulle daartoe om gememoriseer te word, wat is die historiese agtergrond waarteen die boek afspeel, wat is die teologiese boodskap, wat is die buitelyne van die boek, wat is interessante kenmerke in die boek en watter verbindings is daarin met die res van die Bybel. En tussen die inligting kom foto’s en interessante inligting voor wat met die boek te make het.

Benewens dié belangrike inligting oor elkeen van die Bybelse boeke kom daar ook gawe artikels voor: ‘n oorsig oor die Ou en Nuwe Testament, ‘n tydlyn wat jou in staat stel om die gebeure en karakters in die Ou en Nuwe Testament te plaas en kaarte wat op die tydvakke betrekking het wat in die Ou en Nuwe Testament voorkom.

Dan is daar ook ‘n artikel oor profesie in die Ou Testament en die belangrike periode tussen die testamente, oor die gelykenisse en wonderwerke van Jesus en ‘n lys van die name van mense in die Ou en Nuwe Testament met ‘n beskrywing van hulle rol en funksie.

As jy belang stel om vir iemand ‘n baie mooi en baie nuttige geskenk te gee, is dié boek uiters geskik. Dalk is dit ook tyd dat jy jouself met ‘n geskenk bederf en Baker se geïllustreerde gids tot die boeke van die Bybel sal vir lank jou Bybelstudie met nuttige inligting verryk wat die Bybel help ontsluit. En as jy soos ek is wat foto’s beter as feite onthou, gaan die talle foto’s en verduidelikings vir jou baie beteken.


bottom of page