top of page

Vals nuus is nie ons kos nie


Sosiale media is ’n broeiplek vir “fake news”. Enigiets vanaf stories oor plaaslike ministers tot die afsterwe van Hollywood sterre word op sosiale media platforms rondgestuur en deur miljoene mense geglo. Moenie saamspeel nie. Jy en ek word tot ’n hoër standaard opgeroep as om iets summier te glo wat op Facebook of op die Internet rondreis, of om sulke nuus ongekontroleerd verder te versprei. As navolgers van Jesus is dit ons roeping om op die roete van 1 Korintiërs 13 ernstig op te neem deur die beste van ander mense te verwag en te glo. Selfs die regsbeginsel veronderstel dat feite bokant redelike twyfel bevestig moet word voordat iemand skuldig bevind kan word. Hoeveel te meer moet ons dan wat sê dat ons in die Here glo, en wat naasteliefde as die hartklop van God se wil beskou, die beste van ander mense verwag. Dit is immers wat die Here met ons elkeen doen. Keer op keer glo Hy die beste van ons. Selfs as ons Hom teleurstel, begin Hy weer van voor af met ons. Daarom kontroleer ons altyd eers on s feite voordat ons praat, ‘post” of “tweet.”


bottom of page