• deur Stephan Joubert

Aan die voete van die grootste Storiemaker in die heelal


Terwyl ek die nuwe boek van meesterstorieverteller Don Miller (“Building a Storybrand) lees, dink ek by myself God is van nog altyd af die grootse Storiemaker en Storieverteller in die ganse heelal. Hyself kon nie anders as om sy skeppingsverhale en sy reddingsverhale in verhaalvorm met ons almal in die Bybel te deel nie. Die Bybel is die Here se amptelike Storieboek. Dit is sy offisiële Outobiografie. Die Bybel is God se Selfbekendstelling aan ons, en dit is meestal in verhaalvorm. In hierdie Boek het die Here ’n makro-verhaal oor die verloop van twee testamente nodig om Homself aan ons bekend te stel. Vanaf Genesis tot Openbaring ontvou die Here se hart in die een verhaal na die ander, maar dit wys die heel duidelikste by die kruis en opstanding van Jesus. Presies hier beleef ons sy liefde in volkleur aksie. Hier loop ons die mees aangrypendste en helderste vertellings ooit oor die karakter van God raak. Hierdie verhale moet in ons harte leef. Ons moet ons lewens inrig en modelleer aan die hand van die Bybelse meesterverhale. Ons eie lewenstories moet geskoei wees op die Here se lewensveranderende verhale en op sy teenwoordigheid. Anders is ons net met slaaptydstories besig.


© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: