top of page

Proe, sien en dien!


Ons moet die Here altyd saamvat as ons nadink oor die verlede se sondes, teleurstellings en seer, soos wat Dawid in Psalm 34 doen as hy ’n draai maak by ‘n donker tydperk in sy lewe waaroor 1 Samuel 21 ook skryf. As vlugteling voor Saul het Dawid die priester Agimelek onder valse voorwendsels besoek. Toe het hy gevlug na die stad Gat waar hy hom in koning Akis se teenwoordigheid as ’n waansinnige voorgehou het. Later kyk Dawid hierdie donker tyd in Psalm 34 in die oë, maar hy doen dit saam met die Here. In hierdie proses sien Dawid hoe die Here hom as swakkeling uit doodsgevare gered het. Hy het nie Dawid se hand gelos toe Dawid sy hand amper gelos het nie. Daarom dat Dawid ons ook in Psalm 34 ook uitnooi om te proe en te sien dat die Here goed is. En om Hom te dien. Proe, sien en dien- so loop die Here se pad as ons op die regte maniere terugkyk na ons eie verlede. Dan sien ons ook hoe God ons uitgered het, en hoe Hy ons sy goedheid laat proe het. Proe, sien, dien! Al ons sintuie word geroer wanneer ons ons lewe reg tot eer van die Here inrig en uitleef.


bottom of page