top of page

Dawid


Daar is ʼn Afrikaanse idioom wat mooi netjies op koning Dawid van toepassing is: Hy was ʼn klein jukskeitjie met ʼn groot kop, menende dat hy ʼn bekwame man met vele talente was. Dawid was ʼn dapper soldaat, digter en musikant, ʼn vreeslose opponent, haan onder die henne en voorvader van Jesus Christus. As jong veewagter het hy leeus en bere aan die baarde gegryp en doodgeslaan. Dawid het groot wysheid geopenbaar en ʼn bykans bomenslike begrip vir God en die rol wat Hy in die heelal speel. Boonop was hy aantreklik.

Ja, Dawid het ook sy swak punte gehad: egbreker, moordenaar, magsmisbruiker, bedrieër, leuenaar.

En alles in sy lewe was nie net maanskyn en rose nie. Inteendeel. Hy is in sy leeftyd deur diep, donker waters. Om maar ʼn paar te noem: Saul was boosaardig-jaloers en het hom op ʼn kort afstand met ʼn spies teen die muur probeer vaspen. Later het hy Dawid gestuur om 100 Filistyne vir hul voorhuide dood te maak en gehoop dat hy in die proses aan die hand van die vyand sou omkom. Jonatan moes telkemale vir sy lewe pleit en op die ou einde moes hy vlug. Later sou hy sy geliefde boesemvriend aan die dood afstaan en treurend bid: “Ek is bedroef oor jou, my broer Jonatan. Jou liefde was vir my wonderliker as die liefde van enige vrou.” Sy babaseun het gesterf as straf vir sy en Batseba se owerspel en sy derde seun het sameswerend teen hom in opstand gekom. Hy moes voor Absalom vlug en later het hy by sy dood getreur: “My seun, Absalom, my seun, my seun… as ek maar in jou plek kon gesterwe het.”

As ek die lewe so kyk, het twee dinge groot potensiaal om mense van God te distansieer. Die eerste is mag, aansien en rykdom en die valse gevoel van onafhanklikheid wat dit moontlik mag bring. Die tweede is swaarkry, pyn, lyding en bitterheid en die valse gevoel dat God van jou vergeet het.

Ten spyte van mag, aansien en rykdom en swaarkry, pyn en lyding het Dawid steeds onwrikbaar vas in geloof bly staan. In Psalm 16:2 verklaar hy, die grootste koning wat Israel ooit gesien het:

“Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U.”

Hierdie rou, eenvoudige woorde sê meer oor Dawid se karakter as al sy goeie eienskappe en verderflike sondes.


bottom of page