top of page

Dis nooit te laat om goeie kinderjare te hê nie


Wanneer Jesus in die Johannesevangelie oor God praat, spreek Hy Hom graag as Vader aan. Ook praat Hy graag oor sy wonderlike kinderjare daar in sy ewige Ouerhuis. In Johannes 5 vertel Jesus byvoorbeeld vir die godsdienstiges wat kwaad is omdat Hy Homself met God gelykstel dat sy Vader Hom liefhet en vir Hom alles wys wat Hyself doen. Juis daar in sy ewige Vaderhuis het Jesus geleer van liefde, lewe en redding. Toe het Hyself gekies om aarde toe te kom om sy Vader se hart vir ons almal te kom wys. Net soos sy Vader is Jesus nou die ware lig hier in die donker. Hy is ook brood vir hongeriges. Ook sê Jesus dat elkeen wat Hom volg ’n blyplek het in sy Vader se ruim hemelse huis. Jesus nooi ons met ander woord in binne die veilige spasie van sy ewige familie. Hy laat ons deel in al die voorregte van sy familie waar liefde en lewe wen. Daarom dat dit nooit te laat is om weer goeie kinderjare te hê nie, Jesus se soort. Ons kan weer ’n goeie tuiskoms, ’n “homecoming” beleef. En ons kan boonop oor ons hemelse kinderjare in “present tense”, in die teenwoordige tyd, praat!


bottom of page