• deur Roedolf Botha

God se wil sessie 8: God se wil in die geskiedenis [video]


Inleidende opmerkings:

Voordat ek vra wat God se wil vir my lewe is, moet ek eers vra wat God se wil vir almal/die hele wêreld is.

  1. Ek moet my lewe in ooreenstemming met God se wil vir ALMAL bring.

  2. Die koms van God se koninkryk is die wil van God.

Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.” – Markus 1:15 Van toe af het Jesus begin preek en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.” – Matteus 4:17

  1. Die koninkryk van God is ’n manier van lewe, hiér en nóú.

  2. God se regering handel oor drie verhoudings: - Mens en God - Mens en medemens - Mens en skepping


© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: