top of page

Leier Nuusbrief | September 2017 | Deel 1


God is soos ‘n berg

Vandag se wysheid sê dat God ‘n berg is en die verskillende godsdienste is net verskillende paaie wat na die top van die berg lei. Ek verkies my godsdiens, maar ‘n wyse man sien dat alle paaie na die top van die berg lei.

Dit is soos die verhaal van die blinde mense en die olifant. Die een gryp die slurp en sê dit is ‘n spies; die ander gryp die stert en sê dit is ‘n tou; die ander voel die olifant sê sy en sê dit is ’n muur; die ander voel die oor en sê dit is soos ‘n waaier.

Ons is blinde mense wat in die donker rondtas. God is die olifant. Ons moet ophou om so dogmaties te wees en ons denke ‘n bietjie oopmaak. Dit is goed om ‘n oop gemoed te hê, maar baie moderne mense het te vêr gegaan.

Dit is goed en wel om te sê dat God soos ‘n berg is of dat ons net ‘n deel van God se waarheid sien. Dit is goed behalwe dat die een wat dit sê aanvaar dat hy alles weet.

In die voorbeeld van die berg kyk die verteller na ons godsdienstige mense elkeen wat voortstrompel op sy pad en sê: “As julle net kon sien wat ek sien, sou julle besef dat die paaie almal dieselfde is”. In die gelykenis van die olifant sê die verteller dat sy die blinde mans se dwaling sien en sy kan hulle onkunde regstel. In beide gevalle is die probleem die verteller se arrogansie. ‘n Nederige persoon sou sê: “Ek weet nie alles nie, maar ek is gewillig om te leer.”

Daar is ook ‘n probleem met die logika. Dit vat baie om te sê dat die godsdienste van die wêreld dinge sê wat mekaar aanvul. Jy kan die stelling alleenlik maak as jy nie diep daaroor nagedink het oor die teenstrydighede tussen die verskillende godsdienste nie. Een voorbeeld is wat met mense gebeur as hulle sterf. Party sê hulle gaan na die hemel of die hel; ander praat van reïnkarnasie en nog ‘n lewe op aarde; ander sê jy verdwyn sommer in die niet. Jy kan tog nie al hierdie dinge tegelyk doen nie. Logies is hierdie verskille ware verskille. Dit doen niemand enige goed om voor te gee dat daar geen verskille is nie – die feite weerspreek dit.

Daar is ook ‘n verhoudingsprobleem.

Nêrens in ons lewens gebruik ons sulke onnosel argumente nie. Dit maak tog saak waar ons kyk.

As God net ‘n storie is wat ons opgemaak het in ons verbeelding, maak dit nie saak waar ons Hom soek nie. As God ‘n werklikheid is, moet ons weet waar om Hom te soek en hoe ons Hom moet soek. Die evangelieboodskap is waar al kom gesofistikeerde mense daarteen in opstand. Daar was ‘n Man wat wondertekens gedoen het en blindes laat sien het. Net deur Hom –deur Jesus Christus - kan ons –blind soos ons is – weer sien en die lewe wat ons nodig het, ontvang.

Agt onontbeerlike eienskappe van leiers

Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? (Psalm, 15:1). En die antwoord in vers 2: Hy Wat onberispelik wandel en doen wat reg is.

Kom ons kyk na hierdie agt eienskappe: 1. Hy wat met sy hele hart die waarheid praat (vers 2).

2. Hy wat nie kwaad praat nie (vers 3).

3. Hy wat die medemens nie kwaad aandoen nie (vers 3).

4, Hy wat verag wat deur God verwerp is (vers 4).

5. Hy wat almal eer wat die Here dien (vers 4).

6. Hy wat sy woord hou (vers 4).

7. Hy wat nie die onskuldiges tekort doen nie (vers 5).

8. Hy wat hom nie laat omkoop nie (vers 5).

Integriteit beteken dat ek sonde vermy. Susanne Wesley, die moeder van Charles en John Wesley het sonde soos volg gedefinieer:

Whatever weakens your reason, impairs the tenderness of your conscience, obscures your sense of God, or takes off your relish of spiritual things; in short, whatever increases the strength and authority of your body over your mind, that thing is sin to you, however innocent it may be in itself.

Mislukkings

Meeste suksesse kom na herhaalde mislukkings:

• James Dyson het misluk met 126 prototipes voor hy sy revolusionêre stofsuier vervolmaak het.

• Angry Birds, die Apple toeps was die sagteware vervaardiger Rovio se 52 ste poging en 8 jare van feitlike bankrotskap.

• WD40 smeermiddel kry sy naam, want die vorige 39 pogings het misluk. WD40 staan vir Water Displacement 40 ste poging.

Die verskil tussen suksesvolle mense en die res van ons is dat hulle geleer het om goed te misluk. Hulle aanvaar hulle mislukkings en gebruik hulle as leergeleenthede en volhard en met elke poging kom hulle nader aan die teiken.

• Steve Jobs skryf sy sukses toe aan ‘n herevaluering van sy lewe na drie terugslae – hy het nie sy universiteitsopleiding voltooi nie, hy is afgedank by die maatskappy wat hy gestig het en hy is met kanker gediagnoseer.

• Michael Jordan sê: I have failed over and over and over again, and that is why I succeed.

• Philip Schultz skyf ‘n boek oor sy mislukkings as skrywer. Die boek Failure wen die Pulitzer prys.

As ons geleer het om goed te misluk:

• Sal ons realistiese verwagtings van onsself en ons werk hê;

• Ons sal nie te hoog sweef op sukses en nie te laag sink op mislukking nie;

• Ons sal nie jaloers wees op die sukses van ander nie. Ons sal hulle ook nie probeer naboots nie;

• Ons sal doelgerig en geduldig werk aan ons roeping en ons talente en vaardighede geleidelik ontwikkel vir God se heerlikheid en vi die beswil van ander;

• Ons sal ons mislukkings bely en die vergifnis van die Here soek en bid dat Hy ons sal lei;

• Na ons mislukkings sal ons nederiger en swakker wees, maar ook wyser en gelukkiger;

• Ons sal uiteindelik sien hoe God ons mislukkings kan verander in iets voordelig en mooi.

Soms is mislukking die beste ding wat met ons kan gebeur. Vra vir Petrus, die apostel.

Die gemeente gaan agteruit

Daar is baie selde ‘n eenvoudige rede waarom ‘n gemeente agteruitgaan. Dit is gewoonlik as gevolg van ’n kombinasie van kulturele, teologiese en interne sake. Thom Rainer het na interne sake wat kerkgroei belemmer gekyk. Interne sake verwys na daardie hindernisse wat inherent aan die organisasie en sy fasiliteite is. Soms word na hulle as strukturele hindernisse verwys. Hierdie hindernisse is gewoonlik selfopgeleg. Sommige van hierdie hindernisse is langstaande en moeilik om te verwyder. Kom ons kyk na die algemene hindernisse:

1. Fasiliteite.

Die algemeenste probleme is swak aanwysings en te min parkering. Vuil en oorvol fasiliteite, onvoldoende spasie vir aanbidding, onvoldoende spasie vir kinders en swak klank en beligting in die aanbiddingsruimte is ook belangrike faktore.

2. Bestuur

Hierdie verwys na ‘n model van kerkbestuur wat nie werk nie. Die gevolg is dikwels algemene en venynige vergaderings.

3. Personeel

Gemeentes stel staf aan in posisies soos hulle dit nog altyd gedoen het. Maar dinge het intussen verander. Die taakbeskrywings van 1960 geld nie meer nie. Soms het ons die verkeerde mense in die poste. Jim Collins gebruik die metafoor: ons moet die regte mense op die bus kry en dan moet ons elkeen op die regte sitplek kry. As ons mense in posisies het wat nie ooreenstem met hulle gawes, vermoëns en passie nie, het die gemeente probleme.

4. Kultuur

Hierdie verwys hoofsaaklik na die gesindhede en praktyke van die leierskorps soos waargeneem deur besoekers. Dit mag na ‘n onvriendelike gees en aanbiddingstye wat nie vir besoekers pas nie, verwys.

5. Kerkkalender

Baie kerke is aktiwiteitsgedrewe – een aktiwiteit na die ander. Die kerk is so besig om goeie dinge te doen dat daar nie tyd is om die beste dinge te doen nie. Dit geld veral vir bediening buite die mure van die kerk en evangelisasie.

6. Aanbiddingstye

Hoekom het jou gemeente daardie spesifieke tye? Vir meeste gemeentes is dit hoe dit nog altyd gedoen is. Min leiers vra ooit wat die beste tyd is om die gemeenskap te bereik.

7. Die webblad

Die webblad is die voordeur vir besoekers. Die inligting op die webblad moet duidelik en akkuraat wees.


bottom of page