top of page

God se wil sessie 6: Wees bly! [video]


Inleidende opmerkings:

Weereens: God se wil is nie ’n misterie nie. Ons het geen Gideonvelletjie nodig om God se wil te bepaal nie.

Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Romeine 8:15–16

In antieke tye het slawe nie geweet wat hulle eienaars wil hê nie. Omdat die kinders erfgename was, het hulle egter wel geweet. Ons is kinders van God. Sy wil is dus bekend aan ons. God se wil gaan in die eerste plek nie oor take nie, maar oor wie ek is: God se kind. God se huisreëls:

4. Wees bly!

Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. 1 Tessalonisense 5:18 Grieks: Gairis (genade, blydskap, nagmaal, dankbaarheid)

Jy val buite God se wil wanneer jy dikmond is. Moenie dat die hardheid van die lewe jou blydskap steel nie. Blydskap is ’n diep wete in Jesus Christus: God hou van my.


bottom of page