top of page

God se wil sessie 5: Wees heilig [video]


God se huisreëls:

3. Wees heilig

Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. 1 Tessalonisense 4:3

Paulus is nie in die eerste plek geïnteresseerd in wie jou lewensmaat moet wees nie. Wees eers heilig, dan sal jou huwelik reg werk. Keuses: talent of karakter? “We hire on talent and fire on character. It should have been otherwise.” – Erwin Raphael McManus Heiligheid het te make met ’n manier van lewe en toewyding aan die Here.


bottom of page