• Stephan Joubert

God se wil sessie 5: Wees heilig [video]


God se huisreëls:

3. Wees heilig

Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. – 1 Tessalonisense 4:3

Paulus is nie in die eerste plek geïnteresseerd in wie jou lewensmaat moet wees nie. Wees eers heilig, dan sal jou huwelik reg werk. Keuses: talent of karakter? “We hire on talent and fire on character. It should have been otherwise.” – Erwin Raphael McManus Heiligheid het te make met ’n manier van lewe en toewyding aan die Here.


© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: