top of page

Vermaning sonder veroordeling


Paulus het in talle van sy briewe gemeentes aangesê om die wat van die evangelie afgedwaal het tereg te wys met die hoop dat hulle hulle weer op die regte pad sal bevind. Titus is aangesê om niks te doen te hê met iemand wat na twee vermanings nog skeuring veroorsaak omdat hy weet dat so ‘n man op die verkeerde pad is en deur sy sonde bring hy die oordeel oor homself (Titus 3:10-11).

Die gemeente van Tessalonisense is aangesê om iemand wat nie die bevele van Paulus gehoorsaam nie moet afgesonder en vermy word sodat hy kan skaam kry. Die gemeente moet hom egter nie soos ‘n vyand behandel nie, maar hom teregwys soos ‘n broer (2 Tess. 3:14-15). Aan die Korintiërs (2 Kor. 13:11) het Paulus geskryf dat hulle bly moet wees, moet streef na geestelike volwassenheid, vermaning moet aanvaar, eensgesind wees en in vrede moet leef.

Jesus self het in een van sy bekende uitsprake, soos opgeteken in Lukas 17:3 aan sy dissipels gesê: “As jou broer verkeerd optree, berispe hom; en as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy sewe maal op ‘n dag verkeerd optree teen jou en sewe maal na jou toe terugkom en sê ‘Ek is jammer’, moet jy hom vergewe”. Jesus het sy volgelinge gewaarsku dat elkeen wat teen die Seun van die mens iets sê, vergewe kan word; maar hy wat teen die Heilige Gees laster, nie vergewe kan word nie (Lukas 12:10).

Esegiël, ‘n profeet voor en tydens die Babiloniese ballingskap, is deur God die wag van Israel gemaak. Hy is aangesê dat hy die volk namens God moet waarsku oor sy sondige optrede. “Wanneer Ek van die goddelose sê dat hy sal sterwe, en jy praat nie en waarsku hom nie oor sy doen en late nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar ek sal jou verantwoordelik hou vir sy dood” (Eseg. 33:7-8).

Bid tot God dat Hy jou die wag van jou familie, gemeenskap of jou besigheid sal maak om hulle te vermaan en te waarsku wanneer nodig. Om geloofwaardig en betroubaar te wees moet jou woorde en jou dade te alle tye ooreenstem. Moenie uitstel om iemand wat voortgaan om ‘n sondige lewe te lei te vermaan nie, want dit mag vir ewig te laat wees vir daardie persoon soos wat dit vir Esau te laat was om sy geboortereg wat hy vir ‘n pot lensiesop verruil het, terug te kry (Hebr. 12:16-17).

In Jakobus 5:19-20 lees ons van vermaning: “My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat ‘n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat ‘n menigte sondes vergewe word”.


bottom of page