top of page

Leen by ander


Om rustig na die diep gedagtes van ’n wyse te luister is baie beter as die geskree van ’n politieke leier in die geselskap van dwase mense. Prediker 9:17

Ons is nie gemaak om alleen ons pad te loop nie. Ons is gemaak om by mekaar te leen: ons kennis, ondervinding, wysheid en lewenservaring. Dit maak nie saak op watter punt van jou lewensreis jy is, hoeveel jy reeds weet en wat jy al geleer het nie, iewers langs jou pad is daar mense wat op sekere terreine meer as jy weet en van onskatbare waarde vir jou kan wees. Tog kies so baie van ons om, as gevolg van ons trots, eiewysheid of die vrees vir verleentheid self ons ding te doen.

Waar is jy tans op jou lewensreis? Is jy doelgerig op pad na dit wat jóú die beste is. Of tas jy ietwat onseker rond? Hou dan op om voor te gee dat jy weet waar jy is. Soek iemand wat aan jou rigting kan gee en jou kan help om weer koersvas vorentoe te gaan. Iemand soos ‘n berader, lewensafrigter, pastorale sielkundige of mentor kan jou dalk wonderlik help om méér te wees as wat jy nou is.

Om kennis en hulp by ander te leen maak nie van jou ‘n swakkeling nie. Dis juis sterk mense wat erken dat hulle nie alles weet nie en wat dan die grootsheid het om hulp en leiding te vra.

Here, wys my die weg na die iemand wat my u weg kan wys asseblief.


bottom of page