top of page

Aannames is nie ‘n goeie idee nie


Samuel het groter geword en die Here en die mense het baie van hom gehou. 1 Samuel 2:26

Dis so maklik om aannames te maak. Dis wanneer ons mense se woorde onnodig verkeerd interpreteer. Soos wanneer iemand iets sê en ons sommer negatiewe gevolgtrekkings maak, veronderstel dat hulle kwaad vir óns is oor iets of dat hulle negatief oor ons voel. Dis dan wanneer ons ander se goed bedoelde woorde so verkeerd kan interpreteer en soveel skade aan onsself of ander kan aanrig. Wanneer iemand op ’n manier reageer wat jou ongemaklik maak, onthou altyd dat mense dikwels vanuit uit hulle raamwerk optree en dat hul omstandighede en emosies ’n direkte effek het op ie manier hoe hulle met ander praat of hoe hulle optree.

Neem jouself vandag en elke dag van jou lewe voor om nie net dinge “aan te neem” nie. Om nie sommer sekere afleidings uit ander se woorde en optredes te maak nie. Kies eerder elke oggend om – ondanks die buie en grille van ander – elke mens wat jou pad kruis met liefde en deernis te hanteer. Dis dan wanneer mense, ongeag wat hul vooroordele is, jou mettertyd met wedersydse respek en goedheid sal hanteer.

Wie weet?: dalk is daar vandag iemand wat jou begrip en aanvaarding baie nodig het. Gaan die dag binne met die voorneme om maar net liefde te gee. Ondanks ...

Heiland, U het aarde toe gekom met een doel: om liefde ruimskoots uit te deel. Selfs aan u vyande. Gee aan my daardie liefde asseblief.


bottom of page