top of page

Die goue kalf in jou lewe


Moses het teruggegaan en dot die Here gebid: “Ag tog, Here, hierdie volk het ‘n verskriklike fouet gemaak. Hulle het vir hulleself ‘n god van goud gaan staan en maak ...” Eksodus 32:31

Ons het almal maar iewers in ons lewe ‘n goue kalf: iets wat vir ons so belangrik is dat ons dit as’t ware aanbid. En hierdie goue kalf kan vreemde vorme aanneem. Dit kan ons status, geld, besittings of ons stokperdjie wees. En baie keer kan hierdie dinge wat ons aanbid, selfs prysenswaardig wees soos ons huweliksmaat, kinders, ons werk, eetgewoontes of oefenprogram ... Die feit is: daardie mens of iets is vir ons so belangrik dat ons al ons tyd, energie en denke daaraan afstaan – selfs ten koste van ons tyd saam met ons Vader.

Wanneer ons ons goue kalwers op troontjies sit en hulle met al ons energie en tyd “aanbid”, is ons van koers af met ons lewens. Dan leef ons nie meer om ons Vader te verheerlik nie maar eerder om deur ander verheerlik te word. En dan is ons Vader nogal erg hartseer oor ons.

Vra jouself vandag: Wat is mý goue kalf of dalk kalwers? Wie of wat is vir my meer belangrik as my verhouding met God? Aan wie of wat bestee te veel aandag en wat is die dinge wat daaronder lei? Bid dan dat Hy jou van enige buitensporigheid sal genees en aan jou balans sal gee.

Vader, neem asseblief al die goue kalwers uit my lewe en neem U die ereplek in.


bottom of page