top of page

Wat om te maak as jy te veel geloof het!


Hier is raad vir mense wat te veel geloof het…. Nee, wag, ek het nie raad hiervoor nie, want ek het nog nooit iemand hoor sê dat hy of sy te veel geloof het nie. Of te veel geestelike krag, of so iets nie. Nog nooit het iemand vir my gevra om vir hulle te bid dat hulle geloof tog net sal afneem nie, want al wat ’n berg is is besig om te skuif see toe daar in hulle omgewing. Maar amper elke persoon wat ek ken, het te min geloof. Almal soek nog meer geloof.

Hoekom? Hoekom wil ons gedurig nog meer geloof hê, soos wat die dissipels van Jesus vra in Lukas 17? Ek het nog nooit in die Bybel gelees dat die Here geloof omskryf in volumes asof “groot” gelowiges meer hiervan ontvang as “klein” gelowiges nie. Daarom dat Jesus toe nie aan sy dissipels wat Hom om nog meer geloof vra, iets soos ’n groot databundel geloof uit die hemel skenk met nog meer geloofsbandwydte nie. Kyk mooi hoe Jesus sy dissipels antwoord wanneer hulle volume-aangedrewe oor geloof dink. Hy antwoord hulle in hulle eie taal deur te sê ’n mosterdsaad se volume is oorgenoeg. Die vraag is dus nie hoe baie geloof jy het nie, maar of jy jou geloof aktief gebruik om God te vertrou.

Geloof is die uitdrukking ’n verhouding met die lewende God. Geloof is om al jou vertroue en hoop in Christus te stel. Dit gaan daaroor dat jy Hom hier en nou en vir altyd vertrou. Geloof is nie gevoelens nie. Of krag nie. Geloof is om te weet en vas te glo God is getrou. Hy is by ons al die dae. Geloof is om te weet Hy is die Hoorder van gebed. Dit is om Hom op sy Woord te vat, selfs al stoei en worstel jy soms om jou oog op Hom te hou. Nee, dit gaan nie daaroor dat jy moet sit en wag totdat jy voel jou geloof is groot genoeg voordat jy in beweging kom vir die Here nie. Geloof is om die Here met jou een en enigste lewe te vertrou. Glo goed. Glo reg. Glo in Jesus!


bottom of page