top of page

Is jy sout en lig by jou werkplek?


Die meeste mense bring daagliks 8 ure of langer, by die werk deur. Ons, wat se dat ons Jesus se volgelinge is, het dus 'n groot verantwoordelikheid om daagliks Jesus se hande en voete by die werksplek te wees. Behalwe dat ek 'n onderwyser, dokter, prokureur of sekretaresse is, is ek ook voltyds in die bediening.

Ons lees in Matteus 5 dat ons die sout van die aarde en die lig vir die wêreld moet wees. Ons verantwoordelikheid is om smaak en kleur aan die werkplek te gee. Hoe kan ek sout en lig wees, met ander woorde, iemand wat 'n verskil maak by my werkplek?

* Deur my werk na die beste van my vermoë te doen. Om my werk te doen met die wete dat God aan my besondere gawes en talente gegee het en om dit aan te wend tot God se eer. In Efesiërs 6:7 lees ons die volgende: "Doen julle werk entoesiasties, asof julle dit vir die Here doen en nie vir mense nie." Wees iemand wat altyd bereid is om die ekstra my by die werk te stap. Al is jou werk wat jy op die oomblik doen, nie noodwendig jou droomberoep nie, kan jy God verheerlik, deur te blom daar waar jy geplant is.

* By my werk kry ek kans om my kopkennis oor Christenskap, wat ek by die kerk en in my stiltetyd kry, uit te oefen. Phillip Yancey beskryf dit so mooi: "We are training to be like Jesus, not trying."

* By my werk kan ek mense beïnvloed wat nie Christene is nie, deur hulle met respek en liefde te behandel en hulle met my voorbeeld na Jesus te trek.

* Ek kan by my werk mede-gelowiges ondersteun en hulle help deur tye wat dit moeilik gaan. Ek kan hulle ook die geleentheid gee om my te ondersteun as ek dit nodig het. As mede-gelowiges kan ons ook saam vir ons besigheid bid.

* As iemand wat Jesus se lig moet laat skyn in die donker werksplek, sal ek nie by negatiewe praatjies en 'n geskinder betrokke kan wees nie,. Ek moet 'n draer van hoop wees.

My gebed vir elke mede-gelowige, is dat ons dissipels by ons werksplek sal wees. Dat ons ons meerderes en minderes met liefde en respek sal dien. Mag ons deur ons positiewe gesindheid, Christenskap vir ander aantreklik maak.


bottom of page