top of page

Dissipels is lewende werkwoorde


Dissipels is Jesus se voltydse navolgers. Groei en verandering is hulle stapelvoedsel. Koue informasie en lewelose rituele is nie hulle kos nie. Dissipels van die Here laat toe dat Hy gedurig aan hulle beitel, kap, saag en snoei. Terwyl ander net bid, is dissipels alreeds deel van die antwoord op hulle eie gebede. Hulle bid nie net nie, maar doen ook. Hulle hoop nie net nie, maar gee in God se Naam uitdrukking aan hulle verwagtings. “They walk their talk;” “hulle loop hulle praat.” Hulle gee gedurig uitdrukking aan hulle gedagtes oor hoe om God te verheerlik. Hulle sing nie net hulle geloof nie, maar leef dit. Hulle liefde vir die Here gee aanhoudend af op hulle harte, woorde en lewe. Dissipels van Jesus se vingerafdrukke vertoon altyd iets van die Here se deernis. In hulle voetspore is die regte roete aanwysers te sien wat lei na God se ewige stad. Hongeriges kry brood by hulle. Stukkendes ontvang ‘n pleister of twee. Jesus se hemelse lig skyn elke dag ‘n klein stukkie helderder in al sy dissipels se omgewing. Hulle geloof gebeur voltyds. Hulle liefde vir die Here is aanhoudend; hul omgee vir ander mense ook.


bottom of page