top of page

Onthou jy mense?


As dit later met jou goed gaan, en jy onthou my dalk nog, sal ek bly wees as jy vir my ‘n goeie woordjie by die farao sal doen.” Genesis 40:14b

“Uit die oog, uit die hart”, is so ‘n ware idioom. Want dis maklik om van mense te vergeet wanneer ons hulle nie meer sien nie. Dan is ons mos weer besig met ons eie wêrelde en die klein kring rondom ons. Jy weet mos hoe baie maal ons vir mekaar sê: “Ek sal aan jou dink.” Of “Ek sal vir jou bid.” En dan ... maande later die belofte te vergeet.

Toe Josef die skinker en bakker se drome uitgelê het, vra Josef vir sy die skinker: “ ... ek sal bly wees as jy vir my ‘n goeie woordjie by die farao sal doen.” (Gen 40:14b) Maar helaas, was dit vir die man wat toe hoofskinker geword het soos Josef voorspel het, ‘n uit-die-oog-uit-die-hart-kwessie. Ons lees Gen. 40:23: Die skinker het nie weer aan Josef gedink nie. Hy het heeltemal van hom vergeet.

Miskien wil die Heilige Gees jou vandag jou hart sensitief maak vir iemand waarvan jy vergeet het. Iemand wat jou gebede, hulp, belangstelling of goeie woorde dalk so bitter nodig het. Miskien vra Hy jou vandag om weer te onthou ....

Mag ek en jy ons beloftes aan ander lewensgetrou deurvoer. Ons Here doen dit.

Here, vergewe my my vergeetagtigheid en selfgesentreerdheid.. Help my om my beloftes gestand te doen. Ek bid vandag vir ...


bottom of page