top of page

Wie kry die eer in jou lewe?


Josef het vir hulle gesê: “Net God kan ‘n mens help om drome uit te lê.” Genesis 40:8b

Dis lekker om op die skouer geklop te word. Dis mos spesiaal om deur ander bewonder te word vir ons vermoëns en prestasies. Juis daarom is dit aantreklik om die eer wat iemand anders toekom, vir ons self toe te eien of die eer wat ons aan God moet bring, rondom ons eie nek te hang. Ja, dis maklik om eer te steel!

Josef het van kleins af geweet dat hy die spesiale gawe ontvang het om drome uit te lê. Toe die skinker en bakker – twee van Josef se tronkmaats – een oggend ontsteld is oor die drome van die vorige nag, weet Josef: Hy kan saam met God ook húlle drome uitlê. En omdat hy weet dat hy dit net aan die hand van sy Meester kan doen, sê hy uit die staanspoor: Dis God – en Hy alleen – wat drome kan uitlê.

Wees vandag eerlik: Gee jy aan ander die erkenning en eer wat hulle verdien? En gee jy aan God die nodige eer vir dit wat Hy in en deur jou doen? .

Gaan leef vandag met ‘n oop hart, ore en oë sodat jy ander sal raaksien vir wat hulle is en hulle die eer sal gee. Meer nog: gaan leef met die bereidheid om ook aan God die lof en eer te gee vir wat jy het, doen en is.

Here, maar my ‘n opregte en eerliker eer-uitdeler.


bottom of page