top of page

Vergeet van geestelike “masterchefs”.


In Lukas 10:38-42 word vertel dat Jesus by geleentheid oorgebly het by Marta en Maria. Terwyl Hy mense daar leer, kom Marta agter dat haar suster Maria haar nie help met die voorbereiding van ete in die kombuis nie. En sy wat Maria is wou so graag die eerste Christelike Michelin sjef word deur ’n feestelike ete vir Jesus voor te sit. Maar toe sit haar suster Maria rustig aan Jesus se voete! Dadelik het Marta vir Jesus hieroor aangespreek. Pla dit Hom nie dat sy alleen moet kosmaak terwyl Maria rustig aan sy voete sit nie? wou sy weet. Toe kry sy die antwoord van ’n leeftyd. Jesus antwoord vir Marta dat sy bekommerd en besorg is oor baie dinge, maar dat net een ding eintlik nodig is. Hoor weer, nie tien dinge nie- net een! En Maria het daardie een ding uitgekies, naamlik om aan Jesus se voete te sit. Net dit. Aan sy voete bruis lewende water. By Hom weerklink woorde wat lewe gee. Haastige-hart Marta’s moet steeds vandag leer by lerende Maria’s dat daar steeds rus aan Jesus se voete is. Jy en ek ook. Dit gaan nie oor geestelike masterchefs nie, maar oor lerende dissipels.


bottom of page