top of page

Leier Nuusbrief - April deel 1


Leierskapsopleiding

Hoe belangrik is dit? Vroeg in Jesus se bediening kies Hy 12 manne. Hulle sou sy dissipels word. Hy het hulle sekerlik nie gekies net vir hulle verlossing nie. Sy visie was dat hulle vissers van mense sou wees. Jesus het onmiddellik besef dat sy rol nie net was om verlossing na die wêreld te bring nie, maar om ook ander toe te rus om dieselfde te doen as Hy eers weg is as wat Hy gedoen het.

Wat sal gebeur met die bediening wat die Here vir jou gegee het as jy vandag net verwyder word? Is daar iemand wat jy opgelei het om die werk te doen? Of was jy soos meeste kerkleiers so besig met die take van die kerk dat jy nie tyd gehad het om ander leiers op te lei nie. Jesus het besef dat as Hy nie as mentor vir sy 12 dissipels opgetree het nie, daar niemand sou wees om die werk voort te sit as Hy nie meer daar is nie.

Baie leiers sien die opleiding van nuwe leiers as ‘n bedreiging vir hulle posisie in die kerk. In wie se koninkryk werk ons? As dit ons s’n is, sal ons dit verloor. Klein denke verhoed vooruitgang.

Ons kla dikwels dat ons gemeentes nie groei nie en dat lidmate nie die storie van Jesus met ander mense kan deel nie. Hoeveel mense trek jy een kant toe om hulle te mentor en toe te rus op ‘n weeklikse basis? ‘n Enkele persoon kan nie ‘n gemeente met meer as 200 lidmate toerus nie. Ons verskoning is gewoonlik ‘n gebrek aan tyd. Waar moet ons die tyd kry om spesiale aandag aan 5 – 10 mense te gee?

Jesus het gereeld sy fokus van die menigte afgetrek en op sy 12 dissipels gefokus. Hy het hulle uitgestuur om te doen wat Hy nog die hele tyd gedoen het. Jesus het verstaan dat 12 beter as een is. Verstaan ons dit of dink ons ons is die enigste een wat die werk kan doen?

‘n goeie kerkleier is nie ‘n “Superman” wat alles self kan doen nie – ‘n soort Moses nie. Hierdie bediening is beperk tot die tyd, gawes en vermoëns van een mens. Het jy ‘n aksieplan om jong leiers toe te rus in die gemeente?

Nie alleen sal dit die las van die huidige leiers verminder nie, Maar die leiers sal in ‘n beter posisie wees om te doen wat God van hulle verwag, en waarvoor hulle geroep is.

Is jy ‘’n Christen of ‘’n dissipel?

Waaraan dink jy as jy die woord Christen hoor? Die vroeë volgelinge van Christus het hulleself nie Christene genoem nie. In Antiogië is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem (Handelinge 11:26). Ander het hulle Christene genoem. Dit is nie die naam wat hulle vir hulleself gekies het nie. Hulle was dissipels. Die woord Christen word net drie maal in die Bybel gebruik, maar dissipel 281 keer in die Nuwe Testament.

Vandag beskryf ons onsself eerder as Christene as dissipels. Dissipel verduidelik wat ‘n volgeling van Christus werklik is. Die probleem is dat mense wat hulleself Christene noem soms nie werklik dissipels is nie.

Dissipel sê duidelik wat jy word as jy in Jesus Christus glo.

1. Dissipels laat alles agter om Hom te volg

Matteus 4;22 lees: Hull het dadelik die skuit en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg. Die boot verteenwoordig hulle beroep en vader hulle intiemste verhouding – die twee moeilikste dinge om agter te laat. As jy ‘n ware dissipel is, het Jesus voorrang bo jou beroep en jou verhoudings. Ons almal sal nie noodwendig voor so ‘n keuse kom nie, maar ons almal sal op een of ander stadium moet besluit wat vir ons die belangrikste in ons lewens is.

Om Jesus te volg beteken dat ek alles as sy Heerskap ondergeskik stel. Dit is nie altyd maklik nie, maar dit is die teken van ‘n ware dissipel.

2; Dissipels vermeerder

My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is (Johannes 15:8). Daar is nie iets soos ‘’n dissipel wat nie vrugte dra nie. In Matteus 8:19 kry ons Jesus se Groot Opdrag aan sy dissipels. Die basis van hierdie opdrag is, maak die mense my dissipels. Die werkwoorde gaan, doop en leer se krag word aan maak die mense my dissipels verbind. Alles wat ons doen spruit voort uit die oproep om dissipels te maak. Die grootste behoefte is dat mense van Jesus moet hoor. Ons word geraak deur mense se swaarkry, maar ons weet dat die grootste swaarkry die ewige swaarkry is van mense wat sterf sonder dat hulle Jesus aanvaar het.

Jesus som sy eie bediening so op: Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is (Lukas 19:10). As ons dissipel is, moet dit ook ons lewens opsom.

Slaap en die brein

Daar word natuurlik baie geskryf oor waarom ‘n mens moet slaap. Die werklikheid is dat die brein baie werk doen terwyl ons slaap. Die brein is nie “af” as ons slaap nie. Die RAND Navorsingsgroep het pas ‘n analise gepubliseer oor hoe slaap ons affekteer en wat ‘n gebrek aan slaap aan ons, en die ekonomie, doen.

Onlangse navorsing het die redes waarom ons slaap nodig het duidelik gemaak. Dit het veral klem op dit wat die brein doen terwyl ons slaap, gelê. Hier is ‘n paar van hierdie redes.

1. Slaap versterk ons geheue

Slaap konsolideer ons langtermyn geheue. Dit gebeur deur sekere senuverbindings te versterk en ander ongewensde verbindings terug te snoei. Die brein maak baie verbindings tydens die dag, maar nie almal is die moeite werd om te behou nie. Slaap is wanneer die brein die verbindings wat hy nodig het, versterk. Slaap help ons dus om die dinge wat ons tydens die dag geleer het, te onthou. Slaap doen ongelukkig dieselfde met negatiewe geheues. Dit speel moontlik ‘n rol in depressie en Posttraumatiese stres siekte.

2. Toksienes word tydens slaap verwyder

Die brein raak vinniger ontslae van toksienes terwyl ons slaap. Die limfatiese sisteem van die brein maak snags oop en verwyder so die toksienes. Die spasie tussen breinselle vergroot tydens slaap wat die verwydering van toksienes fasiliteer. Baie van hierdie wat verwyder word is die β-amiloïed proteïen wat die voorloper van die aanpaksel in Alzheimer se siekte is. Hierdie proteïene en ander toksienes hoop op tydens die dag en word tydens slaap verwyder.

3. Slaap is noodsaaklik vir kennis

Ons weet almal dat ‘n gebrek aan slaap ons kognitiewe vermoë beïnvloed. ‘n Gebrek aan slaap kan ons waarneming, aandag en besluitneming beïnvloed. Dit beïnvloed jou vermoë om meer as een taak gelyk te doen – die bekendste aktiwiteit waar ons meer as een taak gelyk verrig is as ons ‘n motor bestuur.

4. Kreatiwiteit vereis slaap

As mense te min slaap word sekere denke meer as ander beïnvloed. Uiteenlopende/divergente denke – dink buite die gewone – is een van die eerste dinge wat verdwyn as jy te min slaap. Konvergente denke – kry die korrekte antwoord op ‘n standaard toets – bly behoue. Divergente denke sluit in dinge soos vlotheid, aanpasbaarheid en oorspronklikheid. Slaap, daarenteen, bevorder kreatiwiteit. Dit is reeds vir eeue bekend dat mense kreatiewe insigte tydens slaap of net nadat hulle wakker geword het, kry.

5. Verlies aan slaap en depressie is ineengevleg

Mense met depressie sukkel dikwels om te slaap (soms slaap hulle natuurlik baie). ‘n Tekort aan slaap kan waarskynlik nie depressie veroorsaak nie, maar kan dit beslis vererger. Mense wat minder as ses en meer as agt uur per nag slaap is meer geneig tot depressie. Hoekom? Die deel van die brein wat die dag-nag ritme beheer, word in mense met depressie ontwrig.

Tegnies het die liggaam nie soveel slaap soos die brein nodig nie. Tog is daar ook ‘n aantal fisiese probleme wat deur ‘n gebrek aan slaap beïnvloed word. Dit sluit in ‘n toename in bloeddruk, vlakke van skildklier hormone en van kortisol – die stres hormoon.

Slaap is nie ‘n luukse nie – dit is noodsaaklik. Die brein sal in opstand kom as jy nie genoeg slaap nie. Ons moet ons gesindheid teenoor slaap verander en dit meer aandag gee as wat dit gewoonlik kry.


bottom of page