top of page

Kaal en leeg


Dis nogals ’n ding as jy vasloop in iemand wie jy gedink het dood moet wees. Dit kom Maria Magdalena oor daar in Johannes 19. Sy loop in Jesus vas in die tuin waar Hy begrawe was kort nadat Hy die dood se kettings afgegooi het. Sy meen egter dis die tuinier wat diens gedoen het daar in die tuingraf. As sy die leë graf sien dink sy dadelik dat hierdie “tuinier” sy liggaam om een of ander rede verskuif het. Jesus ruk haar egter tot haar sinne as Hy haar reguit aanspreek. Dan verander haar verbaasdheid in een oomblik in aanbidding. Daarmee saam kry Maria Magdalena die opdrag om vir die apostels te gaan vertel dat Jesus opgestaan het. Van ’n verbaasde tot ’n gestuurde in een oomblik- presies dit gebeur as mense in Jesus anderkant die leë graf vasloop. Dan word twyfelaars en treurendes skielik gesante van die Here. Dan is vrouens en mans meteens draers van die beste nuus ooit. Jesus se kruis is kaal en sy graf is leeg. Hy het opgestaan. So sing die kerk sedert Paassondag. Die dood is morsdood in Jesus se omgewing. Hy leef en ons saam met Hom!


bottom of page