top of page

Hy het opgestaan


In die vroeë kerk het Christene mekaar gereeld gegroet en ook aangemoedig met die woorde: "die Here het opgestaan." Dit was die oorwinningskreet van die vroeë kerk. Hierdie vaste wete dat Christus die dood uitgeknikker het en dat Hy nou as Heer leef, was die fondament waarop die kerk geplant is. Hierdie belydenis is ook die fondament waarop die kerk nog steeds staan. Hiersonder is geen ware geloof moontlik nie. Sonder die opgestane Heer se teenwoordigheid is ons geloof nutteloos. Jesus is die hoop vir elke gelowige. Hy is die anker vir elkeen wat aan Hom vashou. Hy is ons Heer. Saam met die kerk van die Heer oor die wêreld bely ons in hierdie dae opnuut dat Jesus opgestaan het. Sy oorwinning is ook ons s'n. Sy triomf is ons deel. Daarom leef ons. Daarom vier ons fees te midde van al die vure van haat en wanhoop rondom ons. Christus is by ons al die dae tot aan die einde van die wêreld. In Hom en deur Hom leef ons. Saam met Hom stap ons die res van die jaar tegemoet met hoop.


bottom of page