top of page

Bekwaam of beskikbaar?


Gladys Aylward is in 1902 in ‘n werkers-klas familie in Noord-Londen gebore. Sy het nie uitgeblink op skool nie en op 14 as huisbediende begin werk. Op 18 het sy geroepe gevoel om Sjina toe te gaan as sendeling omdat daar so baie mense was wat nog nie die Woord gehoor het nie.

Sy het nie aan die sendingorganisasie, China Inland Mission, se standaarde voldoen nie, maar het aangehou spaar en met slegs genoeg geld vir ‘n treinkaartjie en haar Bybel Sjina toe vertrek. Na vele ontberinge kom sy by Jeanne aan wat reeds geruime tyd onder die Sjinese gewerk het. Hulle begin ‘n herberg, waar hulle met gasvryheid, verhale van Jesus en liefdadigheidswerk gou bekend raak in hul omgewing en Gladys selfs gevra is om ‘n tronkoproer te beredder. Met die bynaam “The virtuous one” begin sy ‘n weeshuis vir hawelose kinders en stap tydens die Tweede Wêreldoorlog weke lank met hierdie kinders na veiligheid.

Volgens hedendaagse standaarde was Gladys niemand besonders nie - sy blink nie uit op skool nie, kry nie toekennings vir prestasies nie, haar naam is nie op mense se lippe nie. Maar haar toewyding is uitsonderlik. Soos in die geval van Moses en die dissipels, is daar vandag ook baie Gladysse. Mense wat onopsigtelik lewe en werk, wat sopkombuise bedryf in plakkerskampe, HIV weeskinders inneem en versorg, ‘n vertroostende arm sit om ‘n bejaarde wat swaarkry.

Ek het ook nie ‘n universiteitsgraad of uitsonderlike kwalifikasies nodig om kragtig deur God gebruik te word nie. As ek beskikbaar is, aanmeld vir diens – sal Hy my toerus met dit wat ek nodig het. Ek kan sommer in my omgewing of in my werkplek sy hande en voete wees – reeds daar ‘n verskil maak.

God doesn't call the equipped, son. God equips the called. And you have been called.” Rick Yancey,


bottom of page