top of page

Die keuses wat jy maak


Potifar het agtergekom dat die Here naby aan Josef was, want hy was suksesvol in alles wat hy gedoen het. Potifar het naderhand baie van Josef begin hou. Genesis 39:3,4a

Een van die grootste voorregte wat die Skepper ons gegee het, is die vermoë om te kies. Ons kan, ongeag die dinge waaroor ons nie beheer het nie, kies wat ons met ons lewens wil doen.

Josef, die voortrek-kind van Jakob – wat aan net die beste gewoond was – se lewe het ‘n radikale wending ingeneem toe sy broers hom as slaaf verkoop het en hy in ‘n onbekende land vir ‘n vreemdeling, Potifar, moes gaan werk. Dit moes nogal ‘n skok op die arme jong man se gestel gewees het om ewe skielik sy hande vuil te moes maak en in ‘n agterkamertjie te bly. Tog lees ons dat Josef kies:

  • om nie met wrokke oor wat met hom gebeur het, te loop nie;

  • om die beste van huidige situasie te maak;

  • om die goeie te bly doen; en

  • om ander mense met sy menswees te seën.

Omdat Josef besluit om op alle terreine van sy lewe die regte paaie te kies, kom hy keer op keer by ‘n bestemming uit waar hy en die mense om hom, geseën word.

Bid elke nuwe more dat die Gees jou sal help om die regte keuses te maak – ongeag dit wat met jou mag gebeur.

Gees van Waarheid, help my om vandag rég te kies. Om die liefde te kies.


bottom of page