top of page

Toe vermoor hulle my Here!


Hoekom is Jesus vermoor? En waarom so ’n wrede kruisdood? Die antwoord is eenvoudig: Hy was net te veel van ’n bedreiging vir die godsdienstige en politieke “establishment.” Jesus het die heersende godsdienstige sisteem van die dag net te veel uitgedaag. Hy het hulle sondes aan die lig gebring en vir gewone mense lewe gegee. Sy oortredings van die sabbat; sy ongehoorsaamheid aan reinheidsrituele; sy skokkende gelykenisse, ensovoorts was vir hulle een te veel. Sy stem moes met geweld stilgemaak word. Jesus moes hardhandig van die toneel af verwyder word. Daarom dat die magshebbers saamgesweer het om Hom te laat kruisig. En tog, te midde van die brutaliteit van sy kruisdood, het God se lig ook daar in die donkerte geskyn. Aan die kruis het Jesus die grootste ommeswaai in die geskiedenis bewerkstellig. Daar het Hy ons oortredings Syne gemaak. Daar het Hy plekke omgeruil met ons elkeen wat Hom as Heer ken en bely. Die kruis is tegelyk die plek van dood en lewe. Dis die plek van huil en van trane afdroog! Dis ook die plek waar Jesus die dood se bluf geroep het toe Hy die dood se bande van Homself afgegooi het. Hy het opgestaan. Hy leef!


bottom of page