top of page

Drink jou beker saam met Jesus


Getsemane was Jesus se bloedsweet plek. Daar tussen die olyfbome moes Hy op die Donderdagaand kort voor sy kruisiging finaal afteken op sy lydingspad. Jesus kon nog uitdraai daar in die tuin. Hy is immers die Seun van God. Daar kon Hy gekies het om terug te keer na die veilige spasie van sy hemelse woonplek. Maar die lotgevalle van biljoene mense was in sy gedagtes toe Hy daar ja gesê het. Ook jou en my lot het swaar op sy gemoed gelê. Daarom het Jesus se sweet soos bloeddruppels op die grond geval toe Hy tussen die olyfbome van Getsemane die eerste slukke van sy lydingsbeker geneem het. Sy gebed en sy bloedsweet was die bewys dat Hy een honderd persent ja gesê het vir sy roeping. In daardie donker oomblikke het Jesus Homself volkome aan die wil van sy Hemelse Vader onderwerp.

Net God se wil maak saak, al moet dit jou selfs deur die dal van die doodskaduwee laat stap. Jesus het egter geweet sy Vader stap saam. Daarom kon Hy sy beker enduit leeg drink. Daarom kon Hy ’n kruis op sy skouers laai wat oortrek was van ons elkeen se gemors en sonde.

Saam met Jesus het ons elkeen ook ’n beker om leeg te drink, soos wat Jesus in Markus 10:35-45 vertel. Sy vraag aan Johannes en Jakobus: “Kan julle my beker drink en met my doop gedoop word?” is ook ons elkeen se vraag. Jesus se roete vir ons is altyd eers ’n beker, dan ’n kroon. As ons egter ons eie beker tot eer van God leegdrink, waarmee dit ook al gevul mag wees, dan doen ons reg. Dan is ons beker inderdaad gevul met God se wil. Ons moet altyd agter Jesus aanbid: “Nie my wil nie, maar U wil moet geskied.” Dan verander selfs die donkerste doodsdal spoedig weer in groen weivelde!


bottom of page