top of page

Vrees


Predikante het drie groot vrese; nommer een is dat hulle sal sondig, tweedens dat sy/haar gemeente weer sal begin aandring op huisbesoek en laastens dat een van sy kinders ook die roeping sal ontvang. Moderne predikant doen nie meer huisbesoek nie. Daar word ‘n paar redes voorsien. Ek wonder party keer maar net; as jy nie weet wat in mense se lewens aangaan nie… hoe sal jy weet wat om oor te preek. Die meeste charismatiese gemeentes het selgroepleiers en dit is maar selde dat jy ooit met die pastoor op die skerm ‘n ontmoeting sal kry. Party dominees verklaar dat gemeente lede self nie persoonlike kontak in die vorm van huisbesoek wil hê nie. Mense is besig in die ‘rat race’ en het nie tyd vir geestelike besoekers na-ure nie. Mmmmh… watter gemeentelid sal ooit nee dankie sê vir ‘n geestelike leier wat net kom inloer en hoor hoe dit gaan. Ons almal het behoefte aan persoonlike kontak; moenie dat die sosiale netwerke jou mislei nie.

Destyds; in my predikantsjare was dit altyd vir my baie interessant wanneer ek huisbesoek doen. By die ouer geslag kry jou melktert en tee; by die jongmense in die woonstelle bied hulle jou nie eens water aan nie. Hulle is so haastig om die dominee daar weg te kry; seker bang ek vra oor die saamslapery sonder ‘n trouring…of oor die yskas vol bier. Hulle weet nie hoe lus ek vir die bier nie.

Terug na die punt; ek vrees die dag wanneer een van my kinders vir my verklaar dat God hulle tot die bediening geroep het. Wat sê ‘n mens vir jou kind? Ek onthou my pa se woorde na ek met hom my roeping meegedeel het: “My kind, die water is te koud.”

In plaas daarvan dat my pa met my gesprek aanknoop oor wat presies ‘n roeping van God behels. Baie mense dink wanneer God jou roep om deel te word van sy missie na die wêreld, moet jy teologie gaan swot en ‘n dominee word. Dit is mos net dominees wat geroep word deur God en wat God gebruik. Wat van die tannie by my skool wat elke oggend wanneer ek verby die afrol/kopieer-kamer loop vir my skreeu: “God is in beheer!” Is dit dan nie ook iemand wat geroep is deur God nie?

Ja, vandag is ek ‘n dominee ten spyte van my pa se waarskuwings en dit wat ek self ervaar het in die pastorie. Dus snaaks hoe ons as kinders net soos ons ouers word hoe ouer ons raak en ook dieselfde foute ook maak. My pa se grootste fout was nie om God te dien nie (inteendeel), maar om te dink hy kan dit net in die kerk doen.


bottom of page