top of page

Ek kan nie ander se lewensbekers vul nie


Ek kan nie ander mense se lewensbekers volmaak nie. Vir te lank het ek geglo dis wat ek moet doen. Ek moes hulle help om hulle lewens uit te sorteer en nader aan God te kom. Toe besef ek dis slegs my roeping om net my eie lewensbeker leeg te maak in God se diens. Ek is geroep om myself te gee, afgesien van die resultate hierop. Ek kan net dit wat God in my belê het wettiglik deel met ander. In Jesus se woorde in Johannes 7:38-39 is ek geroep om die Gees se lewende water uit my binneste laat vloei, nie om resultate na te jaag nie. As sulke leegmaak-aksies ander mense tot voordeel strek, is dit net genade. Resultate is egter nie my afdeling nie. Of my opdrag nie. God vra net dat ek myself gee met daardie paar talente wat Hy aan my toevertrou het. So leef ek my lewe reg tot Sy eer. My roeping is om leeg genoeg te wees sodat Hy my gedurig kan volmaak om myself nogmaals leeg te gee. Dan vloei daardie strome van seën van Bo uit my binneste.


bottom of page