top of page

NIV Cultural backgrounds Study Bible [resensie]


Die New International Version het een van die gewildste Engelse vertalings geword, en met rede omdat dit teksgetrou is maar terselfdertyd in leesbare Engels is. En nou het die uitgewer dié Bybel benut om ‘n hulpmiddel vir Bybelstudie saam te stel waarvan die waarde baie groot is.

Wat bied dié Bybel? Buiten vir die volledige teks van die Bybel kry jy op die koop toe ‘n baie goeie inleiding tot elke boek in die Bybel wat jou in staat stel om die boek histories te plaas sodat jy die konteks snap waarteen die boek afspeel. Dan is daar vers-vir-vers notas wat die agtergrond, kulturele gebruike en interessante en nuttige inligting verlig. Sleutelterme in die Ou en Nuwe Testament word ook bespreek in verwysingsraamwerke. Boonop is daar 300 artikels met indiepte-inligting oor sleutelkonsepte wat die agtergrond van die Bybel verduidelik. Jy kry ook 375 volkleurfoto’s, illustrasies en beelde van regoor die wêreld. Daar is dosyne kaarte en diagramme in volkleur. Die woorde van Jesus word in rooi weergegee om dit duideliker te onderskei. En dan is daar ook nog interessante Bybelstudiegereedskap in die vorm van kruisverwysings, ‘n konkordansie, indekse en ander hulpmiddels. ‘n Myn van inligting vir die mens wat met erns Bybelstudie wil doen.

Onderaan elke bladsy kom die notas met vers-vir-vers verklaring voor, waar nodig met omvattende inligting. In die middel van elke bladsy kom kruisverwysings voor. Die leser moet onthou dat die belangrikste reël in Bybelstudie is dat ons die Bybel gebruik om die Bybel te verklaar, en hiervoor is die kruisverwysings so nuttig. Tussen-in kom die uitstekende artikels voor. So is daar ‘n volledige bespreking van die feeste en heilige dae in die Ou Testament, met omvattende teksverwysings, tyd wanneer dit gevier is, wat dit impliseer, wat die doel is en waar dit ook in die Nuwe Testament voorkom. Jy kry ‘n bespreking (en foto) van ‘n Babiloniese wetsversameling oor die ‘vreemde’ en ‘buitelandse’ vrou, wat jou help om Spreuke 5 te snap. Jy kry foto’s van tempelobjekte wat opgegrawe is en wat jou help om die tabernakel te visualiseer. Daar is ‘n foto van die Jordaan by die artikel oor die doop. Die kaart van Galilea in Jesus se tyd skep die indruk van 3D. Jy kry ‘n interessante bespreking oor rein en onrein kos wat Romeine 14 skielik baie meer sin laat maak. Jy kry ‘n foto en bespreking van die Erastusinskripsie wat ontdek is en waarna Romeinbe 16 verwys. En so kan ek aangaan.

Indien jy die Bybel teen sy kulturele agtergrond en konteks wil verstaan, het jy hier ‘n uitmuntende hulpmiddel. Die belegging gaan goeie dividende vir die ernstige Bybelstudent oplewer.


bottom of page