top of page

Geloof word nie in databundels afgelewer nie


Ek het nog nooit in my hele lewe iemand hoor sê: “Ek het te veel geloof nie.” En nog nooit het ek in die Bybel gelees dat geloof in volumes afgelewer word nie. Groot gelowiges kry iets soos 1 Gigabytes se geloof en kleiner gelowiges 500 MB, of so iets nie. Geloof is nie ’n item of ’n kommoditeit waaroor ekself beskik nie. Geloof is ’n verhouding met die lewende God. Dit is ‘n vaste vertroue dat die Here getrou is. Geloof is om Hom ernstig op te vat as Hy sê Hy is ryk in genade en dat Hy my in Christus raaksien. Geloof is nie iets wat in myself gesetel is nie. Dit is nie ’n deug of prestasie nie. Geloof is leeg; dit is volledig gerig op die Here. Geloof laat my wegkyk en opkyk. Geloof laat my met bedelaarshande voor God staan omdat ek weet dat ek totaal van Hom afhanklik is. As God my nie genadig is nie, is daar vir my geen hoop nie. As Hy my nie optel en my gebede verhoor nie, is alles net ’n gejaag na wind. Geloof vat God ernstig op vir hierdie, sowel as die toekomstige lewe. Dit verwag alles van Hom en van Hom alleen.


bottom of page