top of page

Zondervan 2017 Pastor’s Annual [resensie]


Die Pastor’s Annual is al vir jare bekend onder besige predikante wat weekliks onder druk verkeer om verskeie boodskappe te produseer terwyl hulle ook al die ander verpligtinge moet nakom wat die gemeente en gemeenskap aan hulle stel (om nie te praat van die druk van die gesin en lewensmaat wat dikwels daartoe lei dat die predikant met ‘n skuldige gewete stoei omdat hy/sy nie oral aan alles aandag kan gee nie).

Die meeste boodskappe is deur Crabtree geskryf, wat vir jare verbonde was aan die First Baptist Church in Springfield as predikant en as dosent by seminariums van die Southern Baptist Church. Hy kom dus uit ‘n behoudende kerk wat ‘n Skrifbeskouing handhaaf wat meeste lidmate en predikante in Suid-Afrika hulle mee kan vereenselwig.

Jy kry hier letterlik vir elke week van die jaar ‘n preek vir Sondagoggend, Sondagaand sowel as Woensdagaand. En dit is nie sommer net enkele aantekeninge nie; die preek is volledig uitgewerk sodat ‘n groot deel van jou huiswerk reeds gedoen is.

Kom ek noem een voorbeeld. Op Sondagaand 16 Julie is die preektema: Hoekom jou bekommer? Die tekslesing is Matteus 6:25-34 en die teksvers is Matt 6:31-32. Die inleiding bespreek die verskil wat onderskeie vertalings hier aanbied omdat dit verskil oor die woord “bekommer”. Die eerste deel vra: Wat bedoel Jesus nie? Hy verbied nie dat jy voorsiening vir die toekoms maak nie, Hy bevestig nie dat God alles sal doen en jy maar niks nie en Hy sê ook nie dat as jy God vertrou, jy niks probleme gaan beleef nie.

Die tweede deel vra: Wat bedoel Jesus? Die derde deel handel oor lojaliteit aan God wat alles wat jou aandag wil aflei, ondervang. In die proses word deeglike studie van die SKrifgedeelte gedoen.

Die laaste deel bevat die samevattende gevolgtrekking wat stel: Niks kan hier met jou gebeur wat nie deel van God se toelatende voorsienigheid is nie. Hy sal nie toelaat dat jy bo jou vermoë laste dra nie. Hy is met jou. Alles werk ten goede mee as jy Hom liefhet. Hy groei Christene deur beproewinge. En selfs die dood hou geen vrees in nie.

Hier het jy byna 160 sulke preke, waarvan sommige ook gebruik kan word by nagmaaldienste, jongmens- en kinderdienste, begrafnisse en huweliksbevestigings. Die boek bevat ‘n indeks hiervan.

‘n Uiters nuttige hulpmiddel, voorwaar ‘n boek wat idees en hulpbronne bevat, soos die subtitel belowe. Beskikbaar by CUM.

Seën vanjaar jou predikant met so ‘n boek, en belê in sy of haar bediening!


bottom of page