• deur Milanie Vosloo

Almal het ‘n mat


Hulle kon nie deur die klomp mense by Jesus uitkom nie, want die mense het die plek toegestaan. Hulle maak toe ’n ander plan. Hulle klim op die dak, maak ’n gat daarin en laat die verlamde man versigtig op sy bed afsak. Markus 2:4

Ons het almal ‘n mat: ‘n swakplek, feilbaarheid, broosheid ...’n kwesbaarheid in ons mondering wat ons lam lê, sê John Ortberg. En soos die verlamde man in Markus 2, het ons almal ander omgee-mense nodig om ons matte vir ons te help dra. Toe die mense se samedromming hulle verhinder om hul vriend voor Jesus se voete neer te sit, klim hulle letterlik met hul vriend bo-op die dak, breek dit oop en laat sak sy mat tot reg voor die Meester se voete. Hoe wonderlik dat Jesus toe die kans kry om die verlamde – danksy sy ware vriende se vasberadenheid – wonderbaarlik te genees!

Vriende ken mekaar se matte. Hulle weet wat hul maats se swakplekke, foute en weerloosheid is en dan ... het hulle hul steeds lief. So lief dat hulle bereid is om hul maat se mat te help dra en dit aanhou sal dra ... totdat daar ‘n uitkoms is, dinge verander, genesing intree en hul maat weer heel is.

Ware vriende is diegene wat deur die “dak”-beperkings van ‘n gejaagde lewe, hul eie selfsug, blindheid vir die nood van ander en ongeërgdheid breek omdat hulle wérklik ‘n verskil wil maak; régtig vir hul vriende wíl opoffer en hulle met oorgegewe eerlikheid liefhet.

Here, maak my ’n opregte opofferende vriendin.

Net soos jy is – uitgegee deur CUM


© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: