top of page

Jy hoef nie te bly soos jy is nie


Jesus Christus het gewen en omdat Hy gewen het, het God ons saam met Hom wenners gemaak. 1 Korintiërs 15:57b

Om met alle mense goed oor die weg te kom, is nie vir een van ons sommer net maklik nie. Daar is mos maar altyd iewers iemand wat die vermoë het om ons woedend te maak of ons sommer net irriteer. Die waarheid is dat ek en jy ook maar ’n pyn vir ander kan wees! Ja, menseverhoudinge is nie altyd maklik nie omdat ons ménse is met verskillende denkpatrone, persoonlikhede, motiewe en emosies. Nooit behoort ons egter onsself te verskoon vir wie en wat ons is deur te verklaar dat ander ons maar moet aanvaar soos ons is nie, want ons God is juis ook ’n Vader wat ons harte en ons verhoudingslewe radikaal kan verander en ons kan help om met ánder oë na mense te kyk.

Jakob was nie bekend vir sy goeie verhoudings nie. Hy het eerder koek saam met sy ma gebak as om mansdinge saam met sy pa te doen, was sommer vinnig om sy broer Esau in te loop en het heel gemaklik leuens vertel. As gevolg hiervan was hy ’n vlugteling toe God aan hom verskyn … en sy hele lewe. Toe word Jakob ’n vredemaker … ’n verskilmaker in mense se lewens.

Jy’s nié gemaak om te bly soos jy is nie. Jy’s gemaak om te wees wat jy deur Christus kan word: Iemand wat in vrede en met liefde leef teenoor God, ander én jouself!

Here, maak my u soort wen-mens asseblief.

Net soos jy is – uitgegee deur CUM


bottom of page