top of page

Genade is nie een van God se roetes nie; dis die enigste roete!


"It is only in the gospel of Jesus Christ where you get the verdict before the performance,” skryf Tim Keller. Ware woorde! Genade is God se enigste roete. Sy waarheid gebeur nooit los van sy genadige verhoudings met mense nie. Genade is nie iets wat die Here bewys totdat dit nie meer werk nie, en dan probeer Hy iets anders. Immers, God se genade is nie iets nie maar Iemand. Genade het ‘n eksklusiewe naam: Jesus Christus! Sy genade het ook ’n eksklusiewe roete: dit gebeur wanneer Jesus kruis toe stap met al ons sondes en gemors op sy skouers. Dit gebeur as Hy daar met ons plekke ruil. Dit gebeur nou nog elke dag as Hy saam met ons stap en oor en voor met ons begin - ook wanneer ons gebede leweloos teen ons eie huis se plafon vasslaan. Of as die lewe ons magteloos laat. Of as ons lewens nie uitwerk soos wat ons gehoop het nie. Of as ons net keelvol en moeg geleef is. Of as ons vir God vir die hoeveelste keer in die steek gelaat het…

Genade is om te weet niks wat ons ooit gedoen het; op die oomblik doen, of in die toekoms gaan doen, kan maak dat God meer of minder van ons hou nie. Hy het ons in elk geval lief! En om dit stamelend agterna te bid …en te glo. Genade is om te weet selfs ons min geloof, ons klein geloof en ons on-geloof bring nooit ‘n einde aan God se verniet-genade nie. Nooit raak sy liefde of ontferming teenoor ons op nie. Daarom dat sy genade tot gevolg het dat ons anders kyk na die lewe, na ons kinders, ons verhoudings, ons werk en ons kerk. Genade maak nie dat ons die waarheid systap nie, maar dat ons mekaar juis hiermee in die oë kyk. Dan praat ons nie meer oor mekaar, of neem besluite oor mekaar agter mekaar se rug nie, maar doen lewe saam van gesig tot gesig! Want God leef so saam met ons elkeen.


bottom of page