top of page

In die donker put [resensie]


Johan Smith. In die donker put: ‘n Eerlike kyk na spanning, depressie en uitbranding, en hoe om dit te herken en te hanteer. CUM. 2015

Johan Smith is ‘n interessante mens – as gelowige skryf hy veral vir jongmense, maar sy boeke vir gesinne is ook populêr omdat hy die moderne gesin se uitdagings so goed snap. Hy is gewilde spreker by jeugsaamtrekke en –kampe, ouerskapseminare en Daniël-mannekonferensies landwyd. Met sy akademiese agtergrond en vaardighede om navorsing te doen, is hy ideaal geskik om ‘n boek soos dié aan te pak.

Johan se seun het swaar gely onder depressie. Dit het ‘n invloed op die hele gesin uitgeoefen. Hier vertel Johan die verhaal terwyl hy ook sy seun beskerm. En hy vertel verder hoe hyself herhaaldelik met die gevolge van uitbranding moes stoei omdat hy toegelaat het dat sy werk ‘n hoë tol eis. Die uitbranding se simptome sluit in dat ‘n mens depressief raak. Wat Johan hier doen, is om homself bloot te stel sodat hy vanuit eie ervaring kan vertel wat hy langs die pad oor depressie, uitbranding en spanning geleer het maar wat hy ook nuttig gevind het.

Onder Christene (en nie-Christene) is daar soms nog wanpersepsies asof gelowige mense nie hieraan kan ly nie of dat dit ‘n teken is dat ‘n mens sonde in jou lewe het. En dit terwyl ons van siektes praat wat biologies in oorsprong is en meer met chemiese afskeidings en reaksies in jou liggaam te doen het as met iets anders.

Daarom is die inligting wat jy hier kry, essensieel om die siekte te verstaan. En dan kan jy die raad hoor wat die dominee vir jou gee. En het hy die gawe om te skryf! Kort paragrawe en duidelik geformuleerde sinne wat toegelig word met verhale uit die lewe onderstreep die waarhede wat jy in dié boek vind.

Depressie is ‘n breinsiekte waaraan groot hoeveelhede mense regoor die wêreld ly. Dit is ‘n siekte wat jou lewenskwaliteit dramaties verlaag en jou verlam sodat jy in geen opsig jou potensiaal kan verwesenlik nie. En daar is raad en hoop vir jou as jy daaraan ly. Die raad lê op mediese terrein asook op geestelike en kognitiewe. Johan lei jou op die pad na genesing, of ten minste sodanige verligting van simptome dat jou lewe weer sin kry en maak.

Lees dié boek, al is dit net om simpatiek teenoor jou medemens te reageer wat aan dié siekte ly.


bottom of page