top of page

Hacksaw Ridge – ‘n storie van geloof, oortuiging en waagmoed


Kom ons wees nou maar eerlik: daar is min dinge wat ons as mense so inspireer soos ‘n goed vertelde storie, veral indien so ‘n storie nog boonop waar is. In hierdie verband het Mel Gibson homself weereens oortref as regisseur met die fliek Hacksaw Ridge, wat die laaste maand in Suid-Afrikaanse teaters begin draai het. Dit vertel die ware verhaal van Desmond Doss wat tydens die Tweede Wêreldoorlog die moed van sy (geloofs-) oortuiging gehad het om oorlog toe te gaan sonder ‘n geweer! As ‘n Christen pasifis het hy ‘n gewetensbeswaar gehad teen die opneem van enige wapen. Ten-spyte van sy oortuiging wou hy egter ‘n verskil maak vir sy land deur homself te laat inskryf as ‘n noodhulp beampte in die Amerikaanse weermag tydens hulle inval in Okinawa, Japan. Almal, insluitende sy spottende vriende en mede-soldate, het gedink hy is van sy sinne beroof. Wat egter meesterlik uitgebeeld word is hoe Doss, gewapen met niks anders as sy onwrikbare geloof in God sowel as sy mediese kennis, saam met sy mede-peloton-lede tussen die koeëls en vuur deur hardloop, teen ‘n oorweldigende oormag. Terwyl talle soldate om hom neerslaan en sterf is hy egter opsoek na gewondes om te red. Sonder ‘n enkele wapen om homself teen enige vyand te verdedig kry Doss die byna onmoontlike reg: nadat sy eie weermag teruggeval het en hulleself onttrek het van die gevaarlike rif af, het hy agtergebly, homself versteek en vyf- en sewentig mede-soldate wat gewond was, gered deur hulle te laat afsak na veiligheid! Wat die fliek merkwaardig maak is dat alhoewel ware verhale gewoonlik gedramatiseer en oordryf word deur Hollywood vir gepaste effek, dit in hierdie geval die omgekeerde blyk te wees. Volgens Gibson is sommige van die heldhaftige dinge wat Doss in die werklike lewe op daardie rif gedoen het, so onselfsugtig, opofferend en waaghalsig gewees dat die tonele nie eers in die fliek ingesluit is nie uit vrees dat mense dit nie sal glo nie! Doss het die oorlog oorleef en selfs die Amerikaanse medalje vir dapperheid ontvang. Kort voor sy dood in 2006 vertel hy hoedat hy daardie paar donker dae op die slagveld in Okinawa telkens die volgende woorde tot Jesus gebid het: “Lord, help me get one more… help me get one more.” Hierdie gebed het Hom gedryf daartoe om telkens wanneer hy een persoon na veiligheid gebring het, die Here te vra vir nog een, en daarna nog een, totdat hy vyf- en sewentig mense se lewens gered het, waarvan sommige selfs uit die kring van die vyand was! Dit laat my so dink aan Jesus wat die nege- en negentig skape los en die een verlore skapie gaan soek! Elke lewe is oneindiglik kosbaar en word getel. Daar is hemelse feesviering wanneer één lewe gered word (Lukas 15:7)! Dit laat my egter ook dink aan die woorde van Jesus in Johannes 15:13: Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Wat verder duidelik is uit die storie van Doss is wat God kan vermag deur iemand wat sy medemens innig lief het, wat Hom onwrikbaar vertrou en wat die waagmoed modelleer wat Jesus self ten toon gestel het op pad na Golgota! Watse berge sal die kerk nie in Suid-Afrika kan verskuif met sulke geloof, oortuiging en waagmoed nie!


bottom of page