top of page

Leier Nuusbrief | Januarie 2017 - Deel 1


Gaan voort ... stop ... begin

Aan die begin van 2017 bring hierdie drie woorde duidelikheid na ons beplanningsproses. Stel hierdie drie dinge as vrae aan jou span of gemeente.

- Watter dinge verloop goed en moet ons mee voortgaan?

Wat beteken goed verloop? Die program, diens of produk produseer die uitkoms waarop jy gehoop het; dit ondersteun die gemeente se visie. Om dit te kan doen, moet daar eers ‘n analise gedoen word. Maar ons moet ook kyk na die kultuur in die gemeente. Hoe werk lidmate saam en hoe behandel hulle mekaar? Wat is die positiewe aspekte van die kultuur waarmee ons moet voortgaan?

-Watter dinge moet ons nie meer doen nie?

Daar is sekere dinge, maniere van dinge doen of interpersoonlike verhoudings wat nie in 2017 voortgesit moet word nie. Sommige gemeentes vorder nie, want hulle dra te veel bagasie saam met hulle. Ons moenie toelaat dat blote sentiment ons toekoms bepaal nie. Is daar aspekte in die kultuur wat negatief of onredelik is? Is daar dinge wat gebeur wat tot gevolg het dat lidmate nie waardeer word nie? Is daar besluitnemings- of kommunikasieprosesse wat vooruitgang verhinder? Plaas hulle op jou stop lysie ... en stop hulle. Wensdenkery is nie genoeg nie.

- Met watter nuwe inisiatiewe moet ons begin?

As jy sekere dinge stop, skep jy spasie vir nuwe dinge. Innovering is die voortdurende proses van nuwe dinge probeer. Soms gaan hulle misluk; soms gaan hulle slaag. Dit is die aard van innovering. Het jou gemeente afgesaag geword? Met watter vars idees kan jy na vore kom? Dit mag programme, sisteme, produkte of beter maniere van samewerking wees. Spandeer jy geld aan navorsing en ontwikkeling in jou begroting?

Elke leier moet twee vrae aan homself vra:

  • Wat moet ek persoonlik mee voortgaan of stop of begin?

  • Wat moet my span/gemeente mee voortgaan of stop of begin

The electric light did not come from the continuous improvement of candles - Oren Harari

Vyf gunsteling strategieë van die duiwel teen leiers

Daar is party mense wat nooit oor die duiwel praat nie en dan is daar ander wat aanhoudend oor hom praat. Hierdie uiterstes is nie behulpsaam nie – beide is verkeerd. Die sleutel om die duiwel se aktiwiteit en invloed te oorwin, is deur dit te herken. As jy dit aan die lig van Christus blootstel, verloor dit sy krag. Hier is ‘n paar strategieë wat die duiwel gebruik.

1. Verdeeldheid

Dit is ‘n bekende strategie wat die duiwel dikwels gebruik: verdeeldheid in die kerk. Hoekom? Want dit werk. In Galasiërs 5 gee Paulus vir ons ‘n lys van die praktyke van die sondige natuur (vs 19). In hierdie lys kry ons onder andere verdeeldheid en skeuring. Dit staan dan in teenstelling met ‘n lys van die vrug van die Gees. Maar tog moet ons soms sterk standpunt inneem – soos Martin Luther met sy 95 stellings. Dit is waarskynlik nie ‘n standpunt vir Jesus as dit tot verdeeldheid en bitterheid lei nie.

2. Trots

Daar is veral twee maniere waardeur Christene toegee aan trots: sukses en ‘n verkeerde definisie van volwassenheid. Die moeilikste toets vir ons karakter is nie mislukking nie, maar sukses. Dit is maklik om al die krediet vir jouself toe te eien as alles goed gaan. Dit is maklik om nederig te wees as jy misluk het. Die doel van Christenleiers is nie om mense te kry om hulle te volg nie, maar om vir Jesus te volg. Hierdie stryd teen trots is ‘n daaglikse stryd.

Trots sluip ook in as ons Christelike volwassenheid met kennis verwar – hoe meer jy weet, hoe meer volwasse is jy. Kennis maak jou trots; liefde hou jou nederig. Leiers moet daagliks deur liefde en nederigheid verander word.

3. Ontmoediging

Ontmoediging sê jy is nie goed genoeg nie; ek maak geen verskil nie; ek kan net sowel tou opgooi, ens. Die beste teenmiddel teen ‘n leuen is die waarheid. Daarom moet jou basis teen die leuen die waarheid wees – ook die waarheid oor jou. Christus sal nie sulke negatiewe boodskappe oor jouself stuur nie.

4. Selfbejammering

Selfbejammering is ontmoediging op steroïede. Selfbejammering sê vir jou daar is geen uitweg nie – niks gaan verander nie. Selfbejammering is gevaarlik, want dit skuif jou na die kantlyn – jy het jouself uit die spel geneem. Selfbejammering steel ook al jou vreugde.

5. Klein oortredings

The safest road to hell is the gradual one – the gentle slope, soft underfoot, without sudden turnings, without milestones, without signposts (C. S. Lewis).

Dit begin dikwels as jy oor klein dingetjies kompromieë aangaan. Die eerste misstap is altyd die moeilikste – daarna raak dit makliker. As jy nie in die kleiner dinge getrou is nie, sal jy ook nie in die groot dinge getrou wees nie.

Om te weet wat die duiwel se strategieë is, is helfte van die geveg. As jy nie die duiwel se strategieë raaksien nie, kan jy nie teen hulle baklei nie. Sodra jy hulle sien en teen die lig hou, verloor hulle hulle krag.

Ek mors net my tyd

Hoe dikwels stap ons nie by ‘n vergadering uit en sê dat dit ‘n totale mors van tyd was nie. Wat kommerwekkend is, is hoe dikwels ons dit sê. Hoe kan jy as leier dinge wat net ‘n mors van tyd is, uitskakel? Kyk na die patrone wat jou tyd mors en besluit eenvoudig: Ek doen dit nie meer nie. Die sleutel is om hierdie dit te identifiseer.

Carey Nieuwhof identifiseer vyf dinge wat vir leiers ‘n mors van tyd is.

1. Bekommernis

Baie leiers sukkel hiermee. Dit is feitlik totaal onproduktief. ‘n Mens kan verstaan dat leiers baie het om hulle oor te bekommer. Leierskap se taak is om probleme op te los, veral probleme wat niemand anders kan oplos nie. Daarom is leierskap ‘n broeiplek vir bekommernis. Daar is ‘n groot verskil tussen dink oor ‘n probleem en jou bekommer oor ‘n probleem. As jy oor ‘n probleem dink, lei dit na ‘n oplossing; as jy jou oor ‘n probleem bekommer, lei dit na nêrens. Waaroor jy jou bekommer sal meestal nooit gebeur nie.

My life has been full of terrible misfortunes, most of which never happened (Michel de Montaigne, Franse filosoof van die 16de eeu.)

Leiers moet oor probleme dink, maar hulle nie daaroor bekommer nie. As jy jou wel bekommer, kry ‘n groep leiers bymekaar en stel die probleem vir hulle en kry hulle insigte. Fokus op dit wat jy weet waar is en nie op dit wat jy voel waar is nie.

2. Kom met iemand bymekaar wat nie nodig het om jou te ontmoet nie

As iemand vra om jou te ontmoet, sal jy waarskynlik ja sê. Dink mooi: soos jou gemeente groei, gaan jy jou hele week lank net mense ontmoet. Baie van hulle hoef jy nie te ontmoet nie. Besluit vooraf met wie jy moet ontmoet. Natuurlik sal jy met ander mense bymekaarkom, maar eers nadat jy met die sleutelspelers bymekaar gekom het. Dit klink kras, maar dit stel jou in staat om meer te doen. Oppas vir ‘n verslawing aan vergaderings.

3. Oorbestuur dinge wat nie bestuur nodig het nie

Baie leiers bestuur nie, maar oorbestuur. Goeie bestuur voeg waarde by; oorbestuur suig die lewe uit ‘n organisasie. Ons het vergaderings waar ons ure oor iets praat wat ons binne vyf minute kon afgehandel het. As jy iets in vyf minute kan hanteer, hanteer dit in vyf minute. Begin lei; hou op om die dinge wat hulleself kan bestuur, te bestuur. Leierskap bou iets nuut; bestuur organiseer wat reeds gebou is. Leiers gaan en bou iets nuut.

4. Ondoeltreffende e-posse

e-posse is die manier van kommunikasie vandag. Dit is verbasend hoeveel ure elke dag net verdwyn as gevolg van onnodige e-posse. Hoe weet ons ‘n e-pos is onnodig? As jy terugkom van vakansie is daar honderde e-posse wat vir jou wag. Jy gaan hulle deur en vind dat net 10 – 20 ‘n antwoord vereis. Die wêreld gaan sonder jou voort. Antwoord net as jy waarde tot die gesprek kan toevoeg. Antwoord so kort as moontlik. Laat die e-posse wat jou roeping bevorder die aandag kry.

5. Werk as jy moeg is

Beheer jou werkvloei. As jy moeg is, ontspan. Soms is dit wel nodig om jou tot die uiterste te druk. Te veel leiers probeer dit elke dag doen. Hulle is uitgeput; hulle gaan uitgeput huis toe. Jou brein werk nie doeltreffend as jy uitgeput is nie. As jou rekenaarskerm dof is, loop weg en kom terug as jy fris is. ‘n Sleutelbestanddeel van dit is slaap. Slaap genoeg.

Beplan jou gebruik van tyd versigtig. Jy het ‘n beperkte tyd – gebruik dit optimaal.

Wat lees ek tans?

Fool’s Talk – Os Guinness (2015)

Subtitel: Recovering the Art of Christian Persuasion

Die era van die Internet is die era van self en die “selfie.” Die wêreld is vol mense vol van hulleself. Verbinding tussen mense word globaal gekenmerk deur ongekende spoed en ongekende omvang. Almal kan met almal van oral af kommunikeer te enige tyd – onmiddellik en goedkoop. Aktiewe en interaktiewe kommunikasie is aan die orde van die dag.

Elkeen is vandag in die besigheid van selfbevordering – presenteer hulleself, bevorder hulleself, verdedig hulleself, verkoop hulleself of deel hulle innerlike gedagtes en emosies soos nog nooit vantevore in die geskiedenis nie. Ons is nou apologete al is dit net vir onsself. Ons doel in die lewe is om die grootste openbare aandag te trek en om soveel moontlik met ons produkte te bereik. Ons grootste produk is ...ONS.

Is Christene gereed vir hierdie nuwe tydperk? Ons is spreekbuise vir die Here – sy advokate. Ten spyte van al die nuwe media moet baie van ons nog ‘n manier van apologetiek ontdek wat so diepsinnig is as die goeie nuus wat ons verkondig – so diep soos die hart van die mens, so subtiel soos die mens se denke, so kragtig soos die reeks mense wat ons elke dag in ons buitengewone lewe ontmoet.

Ons tyd is die grootste geleentheid vir Christelike getuienis sedert die tyd van die apostels. Ons moet die geleentheid met moed en verbeelding aangryp. Terselfdertyd moet ons die uitdagings van hierdie nuwe kommunikasie realisties hanteer. Ongelukkig het die globale era sekere swakhede in ons huidige benadering om die geloof te deel, uitgewys. Ons en die Christelike getuienis het ongewild geword, want ons het die kuns van Christelike oorreding verloor. Ons moet dit doen in ‘n wêreld wat toenemend post-Christendom en pluralisties is. Baie kerke doen nie meer evangelisasie nie. Ander vertrou op formules en een grootte pas almal evangelisasie.

Die kerk het nie die diversiteit van die mensdom waardeer nie. Daarom het baie van ons evangelisasiepogings misluk. Die Christelike getuienis het ongewild en onoortuigbaar geword. Die kerk het stil geword en verberg dit dikwels onder die masker van sosiale geregtigheid. Die probleem is dat baie mense wat gretig is om die goeie nuus te versprei, ondoeltreffend is as ons mense teëkom wat nie geïnteresseerd is nie – hulle gee net nie om nie.

Oorreding is die kuns om mense wat nie omgee of weerstandig is, te oorreed om te luister na wat ons te sê het. Ons beste argumente moet daarop gerig wees om mense en nie argumente te wen nie. Hierdie kreatiewe oorreding is vandag krities vir die kerk. Die openbare terrein is meer sekulêr en die private terrein meer divers. Ons moet baie tale kan praat behalwe kerktaal.

In hierdie boek gaan dit oor die logika van oorreding. Hy sê Christene is sterk as dit by verkondiging en prediking kom, maar swak as dit by oorreding – die vermoë om met mense wat nie wil hoor wat ons te sê het nie, te praat - kom. Hierdie oortuiging moet beide rasioneel en verbeeldingryk wees. Hierdie boek hanteer die dinamika van gesprekke en oorreding.

Vir diegene wat belangstel in evangelisasie – alle Christene – sal hierdie boek van onskatbare waarde wees.

Aanhalings

Some of today’s deadliest challenges to the Christian faith comes from within the church itself – Os Guinness

"A capacity and taste for reading gives access to whatever has already been discovered by others."

— Abraham Lincoln

Leadership is not about one’s position as much as it’s based on who you are as a person and the capabilities you demonstrate. — George Barna

“You serve your people by leading them to excellence. That’s leadership.” – Horst Schulze

Be yourself. Don’t try to be somebody else. God made you for a purpose; he made you for a plan. There is nobody who can be you except you – Rick Warren


bottom of page