top of page

Wanneer ander jou inloop


Jakob het verlief geraak op Ragel en daarom vir Laban gesê: “Oom hoef my nie te betaal nie. Ek sal vir Oom se jongste dogter, Ragel, werk. Sewe jaar lank sal ek vir haar werk en dan moet sy my vrou word.” Genesis 29:18

Die lewe is nie altyd regverdig nie. Mense ook nie. Ja, juis omdat daar binne in ons maar altyd die geneigdheid tot die kwaad is en dinge soos selfsug, gierigheid en ydelheid deel vorm van ons menswees, gebeur dit soms dat mense mekaar in die rug steek, inloop of letterlik oneerlik en onregverdig teenoor jou optree.

Soos Laban met Jakob gemaak het. Jakob sluit ‘n ooreenkoms met sy oom Laban dat hy sewe jaar vir hom sal werk om sy dogter, Ragel, as vrou te kon kry. Na sewe jaar is daar toe ‘n huwelikseremonie en glo Jakob uiteraard dat hy met Ragel trou. Totdat hy die volgende môre, toe die bruid haar sluier afhaal, ontdek dat sy oom Ragel se suster, Lea, met hom laat trou het. Wat ‘n skok en teleurstelling moes hy nie ervaar het nie!

Wanneer jy geskok staan voor die ontdekking dat iemand jou in die rug gesteek het, is jou emosies van ontnugtering en woede alles oorweldigend. En dis te verstane. Weet egter: daar is ‘n regverdige God wat van alles weet en wat op die regte tyd – ook in jou lewe – die antwoorde vir jou hart sal gee.

O Vader, wys my die weg. Die régte weg.


bottom of page