• deur Milanie Vosloo

Erken mense se uniekheid


Esau was ‘n natuurmens en ‘n goeie jagter, en hy het graag buite gekom ....Jakob was heeltemal anders. Hy was ‘n eenkantmens wat graag sy tyd in die tent deurgebring het. Genesis 25:27b,c

Die liewe Vader het met goeie rede ons almal baie uniek gemaak. Nêrens en nooit sal daar iemand presies soos jy wees nie. Die manier hoe jy saamgestel is, die talente wat jy het, die wyse waarop jy dink, doen, voel ... is tot in die fynste detail uniek aan wie jy is. En so is elke ander mens.

Ons weet dit en tog probeer ons so dikwels om dinge van mense te verwag wat hulle nie is nie, te doen waarvan hulle nie hou nie en op te tree op ‘n manier wat óns aanstaan. Ons werk soms so hard daaraan om ander te verander dat ons vergeet dat ons sélf dalk die grootste verandering moet ondergaan.

Wanneer ons egter iemand aanvaar vir wie en wat hy/sy is en erkenning gee vir die feit dat ons almal uniek is, vind daar misterieuse veranderinge in ons én daardie persoon plaas. En dan word ook daardie verhouding ánders want dan staan liefde daaroor geskryf.

Kom ons bid elke oggend dat die Gees aan ons die gawe van onderskeiding sal gee. Die soort onderskeiding wat ‘n positiewe verskil kan maak omdat ons weet: Ons Vader het met goeie rede ons almal uniek gemaak.

Skepper van ons almal, maak my blind vir ander se nie-wees en heldersiende vir ander se wel-wees!

Net soos jy is – uitgegee deur CUM