top of page

Van present tot Geskenk


Geskenke is sinoniem met Kersfees. Presente moet in hierdie week gekoop, toegedraai en ook feestelik weggegee word. Kinders kan nie wag vir daardie groot oomblik wanneer geskenke uitgedeel word nie; die meeste grootmense ook nie. Jesus se mense weet egter nog iets oor al hierdie geskenke. Hulle weet dat presente altyd in Jesus se teenwoordigheid uitgedeel word - van present tot Present dus. Anders gestel - Hyself is die eintlike Geskenk agter al die ander presente. Hy is die rede vir die Fees. Soos wat my Engelse vriende graag sê: “Jesus is the reason for the season!”

Kersfees is Jesus se fees. Hy is God se heel grootste hemelse present aan ons almal. Hy en Hy alleen bring hoop. Hy is ware lewe in oorvloed. Hy maak die hemele wawyd oop bokant ons. Hy is die brug al die pad na God toe en terug! In sy nabyheid neem die lewe ’n nuwe tekstuur aan. Jesus sorg dat ons lewe betekenisvol en vol blydskap is. Daarom vier ons in hierdie dae sy teenwoordigheid feestelik. Daarom is ons diep bewus van sy nabyheid aan ons as die heel grootste geskenk ooit. Deur Hom leef, beweeg en bestaan ons.

Mag jy ’n besondere Kersfees beleef wat propvol is met Jesus se nabyheid en liefde.


bottom of page