top of page

My gawes en talente?


Ek het heelwat tyd en energie (en geld) spandeer om te kon deelneem aan ‘n kunsuitstalling mét die Psalm 119:5 gebed in my hart dat my optrede voortdurend God se liefde en genade sal weerspieël. My prentjies was geverf en geraam en mooi gehang en ek het gehoop om ‘n skildery of twee te kan verkoop. Soos wat die naweek aangegaan het, het ek al hoe meer besef dat hierdie nie ‘n finansiële sukses gaan wees nie.

Dis toe dat een van my sussies die WhatsApp storietjie vir my aanstuur van die man wat ‘n boot bloedrooi moes verf. Terwyl hy besig was daarmee, het hy ‘n gat in die romp van die boot raakgesien en dit ook sommer reggemaak. Hy is vir die verfwerk betaal soos ooreengekom en is huis toe. ‘n Paar dae later kom die booteienaar daar aan met nóg ‘n tjek , ‘n grote, vir die regmaak van die boot. Dit blyk toe dat die eienaar vergeet het van die gat en dat sy kinders intussen met die boot uit was om te gaan vasvang. Was dit nie vir die “onnodige”, “onbenullige” addisionele werkie van die verwer nie, het die man se kinders waarskynlik gesterf.

Die les wat ek hieruit geleer het, is dat dit nie soveel saak maak hoe mooi ek bote of prentjies kan verf nie – om gate toe te stop is baie belangriker, is waarvoor ek eintlik daar is. Ek moet die heeltyd oplet waar ek dalk kan help, bemoedig, of selfs net bid. Dit beteken nie dat ek nie my bes moet doen met die verfwerk nie – dit ook.

Soos wat ‘n mens maar maak, fokus ons egter gewoonlik heel eerste op ons eie behoeftes – daardie berg skuld wat ek nie kan wegwerk nie, my ouers of my kind se gesondheidsprobleme, die belangrike besluit wat ek oor my toekoms moet neem.

Jakobus herinner ons daaraan dat elke gelowige ‘n priester is – geroep om ander te vertroos, te herinner aan God se liefde en vergifnis, en selfs die afvalliges (backsliders) weer op die regte pad te help.

Met hierdie perspektief kan ek elke dag ingaan om God met my talente en gawes te dien deur lewens om my met my geloof en gawes te beïnvloed om te verander om self ook vir God met húlle geloof en gawes te kan dien. Dan word my kunstalent ‘n aanknopingspunt om vir Salomé (wat self ‘n kunstenaar is) te bemoedig in haar stryd met depressie. Dan word my gawe om te luister vir Colleen ‘n geleentheid om haar stryd met haar swak selfbeeld te verbaliseer en uiteindelik in God se lig te begin sien. Dan is my en Brink se gawe van gasvryheid ‘n instrument in die Here se hand om ‘n ontnugterde geestelike werker te bemoedig, en sommer net ‘n veilige hawe te skep waar ‘n egpaar met verhoudingsprobleme rustig die Here se plan vir hulle huwelik kan ontdek.

So word ek Jesus se hande en voete, wys ek iets van sy liefde en omgee.


bottom of page