top of page

The rewired brain [resensie]


Dr. Ski Chilton (with Dr Margaret Rukstalis & A.J. Gregory). The rewired brain: Free yourself of negative behaviors and release your best self. Baker Books. 2016

Die twee mediese spesialiste wat in dié boek aan die woord is, is ‘n professor in fisiologie en farmakologie wat direk by navorsing oor die brein betrokke is, wat beteken dat hy voortdurend akademiese artikels binne sy vasgebied publiseer, en ‘n psigiater wat spesialiseer in verslawende gedrag en die brein en gedragsverandering vir twee en ‘n half dekades bestudeer.

In hierdie boek oor die brein is hulle doel om te verduidelik dat ‘n mens tot ‘n verstommende mate beheer het oor jou eie gedrag en gedagtes. Hulle ontken nie dat ‘n mens se onbewuste gedryf word deur wat in die verlede gebeur het nie, en gevoelens en reaksies tot gevolg het waaroor ons beswaarlik beheer het. En dat dit jou kan verlei om op negatiewe wyse te reageer en op te tree. Maar die goeie nuus is dat geen mens slagoffer hiervan hoef te bly nie. Die mens het die kapasiteit en vermoë om daardie deel van ons brein te benut wat verantwoordelik is vir intensionele keuses met die doel om enige vernietigende siklusse van gedrag wat uit ons onbewuste aangevuur word, te beëindig. Elke mens kan goed lewe en sy of haar beste self ontwikkel.

Hier kry jy die resep, om negatiewe ervarings te herskep deur dit in ander terme te herfraseer en jou vrese te oorkom sodat jy emosioneel en geestelik gesond kan word. Deur dit aan te hou doen, herbedraad jy as’t ware jou brein, wat jou in staat stel om vry te word en vreesloos te lewe.

Die brein is die hardeware en sagteware wat ons reaksies, gedrag, emosies, sensasies en keuses bepaal. Dit is die bron van miljoene onbewuste en bewuste sensasies en gedagtes waarvan ons slegs van ‘n fraksie bewus is. As jy hier gevange gehou word in ongeluk, kan jy iets daaraan doen. Om dit te doen, moet jy opnuut na jou brein gaan en jou lewe herondersoek met die doel om sin van jou verlede en wat tans met jou gebeur, te maak. Jy moet doelbewus foutiewe en vernietigende gewoontes en patrone raaksien sodat jy aan die herbedrading van jou brein kan begin werk.

Die positiewe is dat die raad gegee word teen die agtergrond van wat die skrywers meen die wil van die Here vir die mens is. Hulle verstaan dat God die mens met ‘n doel maak, en dat jy onrustig en rusteloos bly tot jy daardie doel begin nastreef. Hulle advies stel jou in staat om jou lewe te herskryf in terme van wat die Bybel daaroor leer. En indien jy dit getrou doen, gaan jy die lewe ondervind waarvan die Bybel vertel – lewe in oorvloed.

Verskeie belangrike boeke oor breinnavorsing het die afgelope klompie jare verskyn. Hier is een van die belangrikste en mees praktiese daarvan. Bederf jouself met ‘n boek wat jou kop gaan swaai!


bottom of page